Zottegem maakt wegen vrij voor Omlopen Het Nieuwsblad

Met het oog op een veilig verloop van de doortochten van de wielerwedstrijd Omloop Het Nieuwsblad voor profs en voor dames waarmee op zaterdag 29 februari naar jaarlijkse gewoonte het Belgische wielerseizoen geopend wordt (lees over het parcours op Zottegemse wegen via deze link), zal er die dag van 10 uur tot 12u30 niet mogen geparkeerd worden in de Oombergenstraat. In de Paddestraat, op het Romeins Plein (rijbaan) en in de Beugelstraat zal er van 11u45 tot 15u30 een parkeerverbod gelden. Dit zal ook het geval zijn, van 12 tot 16u45, in de Vossenholstraat, Vijfstraat (deel tussen Vossenholstraat en Hongerstraat), Hongerstraat en Bontestraat (tussen Hongerstraat en grondgebied Lierde).

In de Paddestraat zal er van 12u45 tot 15u30 eenrichtingsverkeer ingevoerd worden en alleen verkeer in de richting van het Romeins Plein toegelaten zijn. Dezelfde regeling zal eveneens van toepassing zijn, van 13 tot 16u45, in de Vossenholstraat (alleen richting Vijfstraat) en in de Hongerstraat (richting Bontestraat).

Volledigheidshalve kunnen wij tevens vermelden dat dit wielergebeuren ook voor meer verkeersdrukte en mogelijke hinder (geen parkeerverbod) zal zorgen op het grondgebied van Sint-Maria-Oudenhove, vooral in de omgeving van de Brakelstraat, ingevolge de passage van de Omloop op de Berendries (verder via Kasteeldreef naar Elverenberg). Volgens het gemiddelde uurschema komen de dames er langs omstreeks 14u15 en hun mannelijke collega’s rond 15u45.

WIELERTOERISTEN OP ZONDAG 1 MAART

Daags na de echte Omloop Het Nieuwsblad kunnen wielertoeristen ook ‘hun’ Omloop rijden, naar keuze over een afstand van 70 of 105 of 150 km. Naar aanleiding hiervan worden op zondag 1 maart op grondgebied Zottegem de volgende tijdelijke verkeersmaatregelen genomen:

parkeer- en verkeersvrij: van 6 tot 15 uur Sint-Hubertusplein (plein + rijweg tussen Oudenhovestraat en Openveldweg).

parkeerverbod: van 7 tot 14 uur Brakelstraat, Roter (deel tussen Kortendries en Slijpstraat) en Kluisstraat; van 7u45 tot 13u45 Vossenholstraat en Vijfstraat; van 7u45 tot 15u30 Hazestraat, Langendries, Paddestraat (deel tussen Borstekouterstraat en Romeins Plein), Lieve-Heerstraat en Puttestraat.

eenrichtingsverkeer: van 8u15 tot 13 uur Kortendries (alleen toegelaten richting Roter), Slijpstraat (richting Zottegemsesteenweg) en Knutsegemstraat (deel tussen Kluisstraat en Paddestraat, richting Paddestraat); van 8u15 tot 15u30 Paddestraat (richting Romeins Plein); van 8u45 tot 13u45 Vossenholstraat (richting Vijfstraat), Vijfstraat (richting Faliestraat) en Kloosterbosstraat (richting Heyveld); van 8u45 tot 15 uur Hazestraat (richting Faliestraat).

X