Leerpakketten en digitaal onderwijs houden leerlingen bij de les tijdens coronaperiode

Het schoolteam van de basisschool van het Koninklijk Atheneum Zottegem stelde de voorbije week met de grootste zorg leerpakketten samen om de moeilijke coronaperiode te overbruggen. Daarnaast konden de leerlingen actief aan de slag op verschillende digitale leerplatformen zoals Bingel, Kweetet en Google Classroom. Er werden ook videoconferenties georganiseerd via Google Meet en Smartschool Live. Zo leren ook de allerkleinsten een liedje zingen , lezen de kleuterjuffen een verhaaltje voor en wordt er eens bewegingsmomentje ingelast.

“We ondervinden dat het toch niet voor iedereen evident is om via de computer tot leren te komen. Daarom gingen we met het zorgteam samen zitten en dachten we na hoe we op nog andere manieren het lees- en taalniveau van onze leerlingen op peil kunnen houden”, zegt directeur Dirk Fostier. “Zo kwamen we op het idee om een speelleerbox samen te stellen. Deze boxen zijn in eerste instantie bedoeld om tegemoet te komen aan de noden van de gezinnen die door omstandigheden niet over internet beschikken. We zochten toffe materialen bij elkaar en verzamelden die in een doos die we aan de ouders zullen bezorgen”, vertellen juf Katrien Schollaert en juf Fien Neirynck, beiden nauw betrokken bij de zorg op school. De box bevat een ruim aanbod aan mogelijkheden: van toffe boekjes met leestips voor de ouders, tot leeswaaiers met QR-codes, rekenpuzzels en relaxatie-oefeningen met yoga-kaartjes. We hopen dat door een breed aanbod te voorzien zoveel mogelijk kinderen hun dag op een speelse, educatieve manier kunnen invullen.”