Niet bellen voor afspraak: fiscus komt niet naar A.C.Sanitary

Naar aanleiding van de verhuis van het belastingkantoor van Zottegem (H. Hartplein) naar Aalst (Dr. Andr é Sierensstraat 16) werden vorig jaar voor het eerst door de FOD Financi ën in samenwerking met de stad enkele zitdagen georganiseerd waarop inwoners van Zottegem op afspraak bij ambtenaren van voornoemde overheidsdienst terecht konden voor hulp bij het invullen van hun aangifte in de personenbelasting.

Voorzien was dat ditmaal tussen donderdag 14 mei en donderdag 28 mei e.k. opnieuw een zestal dergelijke speciale zitdagen zouden plaatsvinden in het Administratief Centrum Sanitary. Voor een afspraak om van deze dienstverlening gebruik te maken, zou normaal vanaf komende maandag 20 april moeten / kunnen gebeld worden naar de infobalie van de stad maar meegedeeld wordt dat in het kader van coronavoorzorgsmaatregelen deze zitdagen niet zullen doorgaan (vermijden fysiek contact). Om dezelfde reden kan men trouwens ook niet in het belastingkantoor zelf terecht. Naar verluidt wordt bij de FOD Financi ën een telefonisch alternatief uitgewerkt, waarover dan later zal gecommuniceerd worden.