Het stadsbestuur lanceert ‘een relanceplan’ voor een geleidelijke en gecontroleerde heropstart van het openbaar leven

'We vragen solidariteit.'


Geraardsbergen. Het stadsbestuur lanceer een relanceplan voor de heropstart van de winkels. Deze heropstart zal stapsgewijs gebeuren, gespreid in de tijd en in de ruimte, met een sterke nadruk op de organisatie en de nadruk op het naleven van de coronamaatregelen. De heropstart van het openbaar leven zal stapsgewijs en gecontroleerd gebeuren. Een overzicht:

In verschillende fases zouden winkels hun activiteiten mogen opstarten. Vier datums zijn daarbij van belang:

 • 4 mei: winkels die al open waren + garen- en stoffenwinkels.
 • 11 mei: andere winkels mogen openen onder strikte voorwaarden.
 • 18 mei: heropstart beroepen met fysiek contact (bv. kappers eventueel).
 • 8 juni (ten vroegste): heropening onder voorwaarden van restaurants en later ook van caf és, bars toeristische attracties en kleinere openluchtevenementen.

Al deze fases hangen echter af van een voorafgaande evaluatie. Waarbij het naleven van de veiligheidsvoorschriften een voorwaarde is voor het succesvol heropstarten van steeds meer economische activiteiten.

Ook het relanceplan in Geraardsbergen zal in verschillende fases gebeuren telkens met voorafgaande evaluaties. Bijzondere aandacht zal gaan naar het kernwinkelgebied waar extra voorzichtigheid is geboden te meer omdat naast winkels in deze zone zich ook het ziekenhuis en verschillende scholen zich bevinden. Nauw overleg met diensten economie, mobiliteit, GAS en politie zullen het relanceplan voor de winkels in goede banen moeten leiden. Daarnaast zal regelmatig overleg met winkeliers en handelscentrum de leidraad vormen om het lokaal shoppen op een veilige manier terug op gang te brengen.

Spreiding in tijd

 • Winkelen op afspraak en online lokaal shoppen wordt aangemoedigd, omdat deze nog steeds de minste risico’s inhouden in de verspreiding van het virus.
 • Aan de winkeliers wordt gevraagd om flexibel te zijn in hun openingsuren. Ze mogen gerust vroeger of later (tot 20 uur) open doen om hun klanten meer te kunnen spreiden in tijd. Als winkelier laat je best ook aan je klanten weten wat de rustigste momenten zijn om te komen winkelen.
 • De wekelijkse rustdag blijft, maar hier kan, indien gewenst, het lokaal bestuur nog uitzonderingen toestaan. Aanvragen hiervoor kunnen doorgegeven worden aan dienst economie.

Spreiding in ruimte en organisatie van de ruimte

 • We anticiperen op de mogelijke toestroom naar het kernwinkelgebied en voeren een aantal verkeersmaatregelen in om de heropening zowel voor de handelaars als de bezoekers zo veilig mogelijk te laten verlopen.
  • Om ruimte te geven aan de fietsers en voetgangers worden de Oudenaardsestraat (vanaf de Adamstraat), Grotestraat, Lessensestraat (vanaf de Grotestraat tot het Stationsplein) en het Stationsplein (rijrichting station) parkeer- en verkeersvrij gemaakt, elke dag van 9 tot 18 uur. Op die manier kunnen de trottoirs en parkeervakken ingericht worden als wachtzone en voorkomen we dat de voetgangers zich op het trottoir tussen wachtende klanten moeten begeven.
  • De Adamstraat verandert van rijrichting en zal daarom parkeervrij zijn van zondag 20 uur tot maandag 8 uur.
  • Bezoekers kunnen parkeren op wandelafstand van het handelscentrum:
   • parking Vooruitzichtstraat
   • op het Stationsplein (bereikbaar via Adamstraat)
   • parking Den Bleek
   • parking Weverijstraat
   • parking Boelarestraat
   • Vesten
   • Parking Ziekenhuis
  • Voor de mindermobielen worden tijdelijk bijkomende mindervalidenparkeerplaatsen ingericht in de Adamstraat en op het Stationsplein.
  • Het ziekenhuis is toegankelijk via de Gustaaf Verhaeghelaan. De spoeddienst is te bereiken via de Gustaaf Verhaeghelaan en Kattestraat (die tijdelijk twee-richtingen wordt gemaakt tot aan de ingang spoeddienst).
  • Deze maatregelen worden voorlopig ingevoerd tot en met 25 mei 2020, we voorzien wekelijks een evaluatie met de handelaars en de veiligheidsdiensten.
  • De maatregelen zijn te raadplegen via hinderinkaart.be
 • Naast de verkeersmaatregelen in het kernwinkelgebied worden eveneens volgende regels gehanteerd:
  • het voetpad kan niet worden ingenomen door reclameborden, vlaggen, ,…
  • Het gratis parkeren blijft behouden tot 1 juli 2020, maar om te voorkomen dat parkeerplaatsen volstaan met pendelaars en werknemers uit het centrum, zal er een beperking in tijd zijn zoals in blauwe zone. Men moet dus een parkeerschijf voorleggen.
  • Er zullen pop-up fietsenstallingen voorzien worden ter hoogte van leegstaande handelspanden, op locaties waar het voetpad voldoende breed is.
  • De banken in het centrum mogen enkel worden gebruikt door mensen die deze om medische of fysieke redenen nodig hebben om te rusten.
 • De regel zal zoals in alle steden en gemeenten zijn om voornamelijk rechts te houden. Dit wil het volgende zeggen:
  • Indien je voor een winkel staat, worden wachtrijen rechts voor de winkel opgesteld met telkens per klant 1,5 meter afstand.
  • De wandel- en fietsrichtingen in het centrum zijn eveneens zoveel mogelijk rechts.

 Ondersteuning winkeliers

Er zal een opstartkit worden bezorgd aan de winkeliers met een affiche voor het naleven van de maatregels en een affiche, geschonken door het bedrijf Create Your ID, die ze moeten voorhangen met het maximaal aantal toegelaten klanten. Daarnaast krijgen ze een brief met uitleg en instructies. Hier zullen eveneens een aantal telefoonnummers op worden voorzien waar men terecht kan. Zo is er een contactpunt bij dienst economie dat men kan raadplegen om na te gaan of de winkel voldoende maatregelen neemt om veilig te shoppen. Het telefoonnummer van de politie wordt eveneens vermeld waar de winkelier melding kan maken indien er zich problemen voordoen met klanten die zich niet houden aan de maatregelen. Elke handelaar zal tevens een vloersticker krijgen die de aanduiding van social distance aangeeft.

Er is op de website van de stad een pagina speciaal voor winkeliers voor de relance van de winkels. Extra communicatie naar deze zal eveneens gebeuren met nieuwsbrieven.Samen met het handelscentrum wordt gekeken om acties op te zetten om in lijn met het veilig shoppen, klanten te bedanken om enerzijds zoveel mogelijk lokaal te shoppen en daarbij de maatregelen zo maximaal mogelijk te volgen. Er wordt bijvoorbeeld gedacht aan bedankingen voor klanten die met de fiets of te voet naar de winkel komen.

Aan de winkeliers wordt in de opstartkit ook volgend charter bezorgd dat ze moeten na- leven. Winkeliers kunnen kiezen om deze omhoog te hangen om zo aan hun klanten te bewijzen dat ze hier veilig kunnen shoppen:

Medewerkers van het lokaal bestuur zullen bij de opening van de winkels rond gaan om met tijdelijke verf de wachtrijen op het voetpad aan te duiden waar nodig. Indien de winkel te klein is en men zich beter wil organiseren met gebruik van openbaar domein bijvoorbeeld voor de creatie van een afhaalpunt voor bestellingen, kan men dienst economie contacteren. Deze zal samen met de winkelier en in overleg met dienst mobiliteit bekijken wat mogelijk is.

Extra ondersteuning en controle

Zowel de gemeenschapswachten als de politie zullen een extra oogje in het zeil houden of alle winkels en bezoekers de maatregelen naleven.

Oproep naar shoppers

Aan de inwoners wordt gevraagd zich goed voor te bereiden als ze gaan winkelen en om solidair te zijn. Men dient volgende maatregelen ter harte te nemen: aanbeveling om  mondmasker te dragen bij het shoppen, kom shoppen op de minst drukke tijdstippen, betaal contactloos, indien je ziek bent, blijf je thuis, reis zoveel mogelijk met eigen vervoer en liefst met fiets, parkeer je wagen aan de rand van het kernwinkelgebied en wandel naar de winkel, loop of fiets steeds rechts, ga netjes in de wachtrijen staan zoals aangegeven, respecteer de maatregelen die de winkels nemen en wees hoffelijk en solidair naar anderen.

Er zullen tevens spandoeken worden opgehangen in en rond het centrum om op te roepen tot het dragen van mondmaskers. Via de radio in het centrum zullen boodschappen rond veilig shoppen worden verspreid.