Groen vraagt een breed debat over de extra middelen voor armoedebestrijding en ondersteuning verenigingsleven

Geraardsbergen krijgt €600 000 van de Vlaamse overheid

Patrick Franceus
voorzitter Groen Geraardsbergen


Geraardsbergen. Naar aanleiding van de coronacrisis krijgt Geraardsbergen €600 000 voor armoedebestrijding en voor ondersteuning van het verenigingsleven. Groen vraagt dat het bestuur van Geraardsbergen zorgzaam en verantwoord omspringt met deze middelen. Groen vraagt een breed debat over de besteding van de middelen.

Naast de reeds genomen noodmaatregelen voorziet de Vlaamse Regering een extra tijdelijke ondersteuning voor bepaalde doelgroepen, met bijzondere aandacht voor gezinnen met kinderen in armoede; De Vlaamse regering besliste om  in te zetten op 3 pijlers door:

  • Een extra toelage van 120 euro per maand toe te kennen voor max. 3 maanden  voor mensen met een laag inkomen via het groeipakket. Het zou gaan om zo’n 126.000 gezinnen.
  • Een budget van 15 miljoen euro te voorzien voor de lokale besturen die dit via hun  lokaal sociaal beleid inzetten ter ondersteuning van mensen in armoede. Geraardsbergen krijgt hiervoor €68.810,59. Die bijkomende financiering is bedoeld om de lokale besturen in staat te stellen de uitdagingen op het vlak van lokale armoedebestrijding ten gevolge van de   COVID19-pandemie aan te gaan.
  • Een budget van 15 miljoen euro te voorzien voor de lokale besturen om specifiek in te zetten als consumptiebudget voor mensen met een laag inkomen. Geraardsbergen kan op €72.633,40 rekenen. Dit deel gaat de stad moeten aanvragen om daarmee   lokale voucherbonnen voor kwetsbare gezinnen te kunnen financieren.

Corona hakt er ook bij het Vlaamse verenigingsleven stevig in. Daarom trekt de Vlaamse Regering 87 miljoen uit voor de lokale sport-, cultuur- en jeugdverenigingen die de Vlaamse steden en gemeenten mogen verdelen. Van deze koek krijgt Geraardsbergen €448.235,67. Deze middelen komen gewoon bij het algemene gemeentefonds.

Achteraf zal men nagaan, op basis van het meerjarenplan, of er meer middelen zijn uitgegeven voor jeugd, cultuur en sport dan oorspronkelijk voorzien.

Wat stelt Groen voor?
Het gaat hier om bijkomende middelen. Dit wil zeggen dat deze subsidies niet kunnen gebruikt worden om reeds voorziene initiatieven te financieren. Hierbij rekenen we op de verantwoordelijkheidszin van de stad en rekenen we er op dat zij op het einde van het jaar motiveert aan wat zij deze middelen besteed hebben.

Wat de ondersteuning van het verenigingsleven betreft, ligt het wat moeilijker. Immers er zijn geen sancties verbonden voor slechte leerlingen, hoogstens   ‘shamen’ en ‘blamen’. Een groot deel van deze middelen  moet doorstromen naar het verenigingsleven.  Hierbij is het belangrijk dat de verschillende adviesorganen transparant betrokken worden.

Groen vraagt een breed debat over de verdeling van de middelen. We rekenen er dan ook op dat dit debat verder gaat dan enkel het schepencollege en de gemeenteraad. Dit is een uitgelezen kans om te laten blijken hoe men het meent met de participatie. We moeten vermijden dat de bedragen te eenzijdig worden besteed. We pleiten voor een objectieve oefening,  op basis van het meerjarenplan, alsook voor een versnelde uitrol en verhoging van budget. Groen denkt hierbij aan het toegankelijker maken van de vrijetijdssector voor kwetsbare gezinnen en kinderen, het verduurzamen van de infrastructuur van verenigingen,…

De stad krijgt veel bewegingsvrijheid. Maar vrijheid houdt ook verantwoordelijkheid in. Groen zal er op toezien dat er geen  oneigenlijk gebruik  is van de middelen, of aan andere doelstellingen of projecten of gewoon om de financi ële put te vullen of besparingen op te vangen.