Morgen zijn er coronaversoepelingen in Brakel

Latere openingsuren horeca terug van kracht - federale maatregelen blijven gelden  

De Brakelse burgemeester Stefaan Devleeschouwer heeft gisteren een nieuw besluit genomen waarmee het besluit van 12 augustus 2020 vanaf vrijdag 28 augustus 2020 wordt opgeheven. Sedert vandaag zit Brakel (op basis van de cijfers van de Zorgatlas van de Vlaamse overheid) onder de alarmeringsdrempel van 20. Ter informatie: het besluit van 12 augustus maakte reeds een einde aan het verbod op voetballen. Wel werd de mondmaskerplicht op het volledige grondgebied van de gemeente en de aangepaste openings – en sluitingsuren voor de horeca behouden. Met het besluit van 26 augustus stopt dan ook vanaf vrijdag 28 augustus de verplichting om vanaf 12 jaar steeds een mondmasker te dragen op het openbaar domein. De horeca kan nu opnieuw openen overeenkomstig de richtlijnen van de federale overheid en o.a. openblijven tot één uur ’s nachts. Daarnaast blijven ook de andere richtlijnen van de federale overheid van kracht.

De richtlijnen van de federale overheid blijven van kracht. Het gaat hier om de  richtlijnen rond de “social distancing”, “de sociale bubbel” en het dragen van het mondmasker (o.a. in winkels, in de horeca zodra men niet aan de tafel zit, op het openbaar vervoer,…) blijven bijzonder relevant. Dit naast de zes gouden regels (zie hieronder) van de federale overheid 1) De hygi ënemaatregelen blijven essentieel 2) Buitenactiviteiten moeten waar mogelijk de voorkeur krijgen. Waar nodig moeten ruimtes voldoende worden verlucht 3) Er moeten extra voorzorgsmaatregelen worden genomen voor mensen die tot een risicogroep behoren. Met dit in het achterhoofd is een handvest opgesteld om ouderen te helpen hun plaats in de samenleving in alle veiligheid terug te vinden 4) De veiligheidsafstand van 1,5 meter blijft gelden, behalve voor mensen binnen hetzelfde huishouden of dezelfde sociale bubbel, voor kinderen tot en met 12 jaar onderling en voor mensen met wie er nauwer contact is. Wie de veiligheidsafstand niet kan respecteren, moet een mondmasker dragen 5) Elk huishouden (personen die onder hetzelfde dak wonen) mag maximum 5, steeds dezelfde personen ontmoeten waarmee de veiligheidsafstand van 1.5 meter niet gerespecteerd moet worden. Dit is de sociale bubbel. Kinderen jonger dan 12 jaar zijn niet meegerekend in deze 5 personen. Ontmoetingen tussen personen die geen deel uitmaken van dezelfde sociale bubbel, moeten steeds gebeuren met respect voor de veiligheidsafstand van 1,5 meter 6) Samenscholingen zijn beperkt tot maximaal 10 personen (kinderen onder de 12 jaar niet meegerekend)

De burgemeester wil dan ook in het bijzonder zijn waardering overbrengen aan al die Brakelaars die de voorbije weken hebben meegewerkt aan het bereiken van de huidige situatie; maar tegelijkertijd oproepen om nog steeds waakzaam te zijn en de federale maatregelen te blijven volgen.

X