Kunstenaar Dani ël Janssens: ‘Gebrek aan erkenning van de plaatselijke kunstenaars door het stadsbestuur.’


De Gitarist                                                           Dani ël Janssens


Geraardsbergen. Dani ël Janssens — kunstenaar uit Geraardsbergen — vraagt meer begrip en erkenning voor zijn kunstwerk. In 2013 schonk hij een monumentaal, keramisch beeldhouwwerk De Gitarist aan de stad Geraardsbergen. Dit kunstwerk kreeg een vaste plaats in de inkomhal van De Spiraal. Dani ël Janssens beklaagt er zich over dat dit kunstwerk niet wordt opgenomen in de erfgoedwandeling in Geraardsbergen, ter gelegenheid van de Open Monumentendag van zondag 13 september. Dani ël Janssens: ‘Ik kan alleen maar vaststellen dat van de goede intenties van het stadsbestuur om voorrang te geven aan de realisaties van plaatselijke kunstenaars tot op heden totaal niets is van terechtgekomen.’ We vroegen Ann Panis (Open Vld) — schepen van o.a. Cultuur en Erfgoed — om een reactie. Van zodra we die ontvangen, zullen we de reactie publiceren.

Kunstenaar Dani ël Janssens (Gent 1946) is zeker geen onbekende in de Oudenbergstad. Vorige zomer was er nog een overzichtstentoonstelling van een vijftigtal beeldhouwwerken te bewonderen in Senior Resort De Kloef te Grimminge. Tevens werden een aantal van zijn tekeningen, schilderijen, gedichten en illustraties tentoongesteld. In de kunstwereld kan Dani ël — zowel in binnen- als buitenland — op de nodige belangstelling rekenen. Zowel in Dendermonde, Aalst, Brakel als in Geraardsbergen staan er enkele van zijn monumentale beeldhouwwerken. Hij stelde reeds tentoon in zowel het stadhuis van Dendermonde, als in het Koetshuis te Geraardsbergen. Zowel filosofische als wetenschappelijke onderwerpen dienen als inspiratiebron voor zijn kunstwerken.

De Gitarist
In 2013 schonk Dani ël Janssens een monumentaal, keramisch beeldhouwwerk De Gitarist aan de stad Geraardsbergen. Dit kunstwerk werd aan een muur in de inkomhal van De Spiraal bevestigd. Dani ël Janssens: ‘Dit werk heb ik in 1968 gemaakt. Het stelt een gitarist als protestzanger voor. Het had vroeger een vaste plaats in de tuin van onze vorige woning in Dendermonde. Een aantal jaren geleden verhuisden mijn vrouw en ik naar Geraardsbergen. Dit werk kon aan onze nieuwe woning niet meer bevestigd worden. Ik schonk het aan de stad Geraardsbergen.’

De beeldhouwer uit Geraardsbergen wijst erop dat dit werk technisch moeilijk realiseerbaar was wegens zijn grote (3 meter).   ‘Het is in verschillende stukken gebakken en achteraf aan elkaar gezet. De delen werden tweemaal aan 1100 graden gebakken. Dit diende nauwkeurig te gebeuren daar deze delen nauw moesten aansluiten aan elkaar.   Het kan mede beschouwd worden als een van de weinige monumentale keramische werken in Vlaanderen.’

Dani ël Janssens beklaagt er zich over dat zijn kunstwerk niet wordt opgenomen in de erfgoedwandeling in Geraardsbergen, ter gelegenheid van de Open Monumentendag van zondag 13 september. Dani ël Janssens: ‘Volgens de organisatoren behoort het kunstwerk De Gitarist niet tot het onroerend erfgoed omdat het kan worden verplaatst. Het is niet vergroeid met de locatie.’

‘Totaal gebrek aan erkenning van de plaatselijke kunstenaars’
Volgens de monumentale beeldhouwer is het kunstwerk De Gitarist wel vergroeid met de locatie. ‘Het monumentale werk werd met zes stalen pinnen aan de muur bevestigd en kan niet zonder schade worden weggehaald. Dit kunstwerk kan zeker als onroerend erfgoed worden beschouwd,’ aldus Dani ël Janssens, ‘Ik verwijs daarvoor naar hetgeen de UNESCO verstaat onder cultureel erfgoed en tevens naar Heemkunde Vlaanderen.’

Dani ël Janssens oordeelt scherp: ‘Ik kan alleen maar vaststellen dat van de goede intenties van het stadsbestuur om voorrang te geven aan de realisaties van plaatselijke kunstenaars tot op heden totaal niets is van terechtgekomen. Ik zal de nodige stappen ondernemen om dit kunstwerk als onroerend erfgoed te laten klasseren.’

Je kan kennismaken met de kunstwerken van Dani ël Janssens op zijn website: http://www.danieljanssens-art.be/

Julien Borremans

X