Open brief Armand Matthijs: ‘Dringend nood aan een toekomstperspectief inzake veilige verplaatsingen, meer beweging en een gezondere omgeving.’


Geraardsbergen. Armand Matthijs – woordvoerder van beweging- en sportproject Rebus vzw – roept bij het begin van het nieuwe schooljaar in een open brief op om dringend werk te maken van een toekomstperspectief inzake veilige verplaatsingen, meer beweging en een gezondere omgeving. We publiceren de brief integraal:

Kinderen zijn onze toekomst! Zij verdienen grote investeringen, grote zorg en de beste en gelijkwaardige toekomstkansen. Kinderen zijn mensen in volle ontwikkeling. Ontwikkeling kan alleen met een gezonde geest in een gezond lichaam en in een gezonde omgeving.

Er stellen zich niet alleen veiligheidsproblemen op weg naar en rond de school. Met de rolstoel, te voet of met de fiets naar school gaan, is al langer erg in de verdrukking. Passend openbaar vervoer is niet voor iedereen weggelegd. Onderzoek toont aan dat scholen, met veel gemotoriseerd verkeer er rond, een vervuilde en ongezonde leefomgeving vormen.

De huidige coronacrisis veroorzaakt daarenboven een bedreiging voor onze gezondheid, sterke economische achteruitgang en persoonlijke onzekerheid en zelfs ontreddering. De klimaatcrisis veroorzaakte al veel slachtoffers en bedreigt onze gezamenlijke toekomst.

Vroeger pleitte Rebus al voor ingrijpende maatregelen inzake veilige verplaatsingen, meer beweging en een gezondere omgeving. Nu kunnen en moeten we daar gerust de vraag naar toekomstperspectief aan toevoegen. Hoogste tijd voor echte acties van de scholen, de stadsbestuurders en de opvoeders. Of:

1.Voetpaden bij en naar de school zijn natuurlijk vrij voor stappende en jonge fietsende kinderen(tot 10 jaar) en voor iedereen;
2. De aanleg van vrij liggende fietspaden (vooral in de natuur en op bestaande, belemmerde buurtweg-trac és)  vormen een uitnodiging voor gezonde beweging en verscheidene leermomenten onderweg. Deze voet- en fietspaden verbinden dorpen onderling, met stations, de Dender en de stadsring. En op school vinden we overdekte fietsstallingen;
3.   Autoverkeer wordt ontmoedigd uit de schoolomgeving door de uitbouw van fietsstraten (voorrang voor fietsers) en –schoolstraten (tijdelijke afsluiting van de schoolomgeving voor gemotoriseerd verkeer). Rustiger straten in alle dorpen worden ook beschermde fietsstraten en zorgen zo voor een volledig fietsnetwerk over de ganse stad. (=NIEUWE AANVULLING).
4. De schoolomgeving en- uitrusting is klimaatvriendelijk: bescherming tegen extreme temperaturen, luchtzuiverend groen, beperking van afval, gebruik van hemelwater, hernieuwbare energie…

Voor deze vier voorwaarden krijgt de overheid nu helaas een onvoldoende. Stilstand betekent verdere achteruitgang. Hard werken dan maar om deze groeiende achterstand snel weg te werken. Daarvoor rekenen we ook op de enthousiaste steun van de jeugd, hun ouders en begeleiders. Zo komen we tot een gezonde en veilige ‘openlucht sporthal’ of een VERBINDEND EN BEWEGEND PERSPECTIEF in het centrum en alle deelgemeenten.

Armand Matthijs
Woordvoerder Rebus vzw

X