Atheneum Zottegem zet opnieuw schouders onder project in Oeganda

Op het GO! atheneum Zottegem is al jaren een gedreven werkgroep “Young Water Solutions“ aan de slag. Deze werkgroep zet zich in voor de gelijknamige NGO, een organisatie die jongeren wereldwijd steunt om hun eigen waterprojecten te realiseren.

Zo engageerde een team van leerlingen en leerkrachten zich de voorbije vijf jaar voor een watervoorzieningsproject in Hakibale, Oeganda. Hun acties – samen met de steun van GROS Zottegem – maakten het mogelijk de installatie van drinkwaterbassins en sanitaire voorzieningen voor twee schooltjes én een medisch centrum volledig te bekostigen. Als afsluiter van dit project kon een delegatie van het KAZ in februari de gefinancierde realisaties ter plekke gaan bekijken.

Door het breed toegankelijk maken van de watertanks bereiken ze ginds niet alleen de leerlingen en pati ënten maar de volledige community, met meer dan 1000 mensen.

Nieuw project

Na het succesverhaal in Hakibale blijft YWS-team evenwel niet bij de pakken zitten. Intussen zamelt de werkgroep geld in voor Eco Sanitary, een kleinschalig bedrijf in Oeganda, dat biologisch afbreekbare en herbruikbare maandverbanden produceert.

Gewone maandverbanden zijn in Oeganda zeer duur. Als alternatief worden veelal onhygi ënische doeken gebruikt, ofwel wachten meisjes en vrouwen zonder enig hulpmiddel gewoon het einde van hun menstruatie af. Hierdoor kunnen veel meisjes de lessen niet bijwonen en bouwen ze een steeds grotere schoolachterstand op. Met dit project draagt het KAZ dan ook bij tot twee Sustainable Development Goals (duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties nvdr.): SDG 4 richt zich op onderwijs voor iedereen en SDG 6.2 op hygi ëne.

De werkgroep van het atheneum maakte voor dit project al een eerste bedrag van maar liefst 2500 euro over aan Young Water Solutions en is vastbesloten dat de komende jaren te blijven doen.

Alle info op kaz.be

X