Zwaargewicht Petra De Sutter wordt vervangen in de Horebeekse gemeenteraad

Groen kopstuk Petra De Sutter stelt opvolger in gemeenteraad Horebeke voor.

De benoeming van Petra De Sutter tot vicepremier en minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven heeft voor de Groenfractie in Horebeke ook lokale gevolgen. Omdat Petra De Sutter haar ministerschap niet kan combineren met een zitje in de gemeenteraad, koos het Groen bestuur met Bart Van de Water een waardige opvolger.  

“Met spijt in het hart verlaat ik de Horebeekse gemeenteraad”, zegt Petra De Sutter. De statuten bij Groen laten echter niet toe dat er gecumuleerd kan worden tussen een uitvoerend mandaat, dat van een minister, en een wetgevend mandaat, dat van een gemeenteraadslid. Om die reden diende Petra De Sutter na haar eedaflegging bij de koning ontslag in te dienen als gemeenteraadslid. “Ik kwam nochtans graag naar de Horebeekse gemeenteraad’, vervolgt De Sutter. “Het was niet altijd eenvoudig om mijn parlementair werk voor het Europese parlement te combineren met lokale politiek, maar toch heb ik er steeds voor gezorgd dat ik aanwezig was. De thema’s die aan bod komen in de gemeenteraad zijn namelijk een mooie weerspiegeling van wat mensen bezig houdt in hun dagelijkse leefomgeving en maken politiek werk zeer concreet. Afval, verkeersveiligheid, mobiliteit, betrokkenheid kregen een lokale invulling wat zeer aanvullend was met mijn Europees werk.”

Petra De Sutter mag dan wel even van het politieke toneel in Horebeke verdwijnen, ze blijft het reilen en zeilen van haar gemeente op de voet volgen. “Ik blijf uiteraard in Horebeke wonen en blijf zeker ook beschikbaar voor onze lokale afdeling met raad en daad. Het team staat er en ik ben er dan ook gerust in dat ze de inwoners van Horebeke zullen ondersteunen in hun toekomst.”

Door het ontslag van Petra De Sutter, komt Bart Van de Water voor het eerst in de gemeenteraad terecht. Samen met zetelend Groen raadslid Filip Hebbrecht vormt hij er de Groen fractie.
Zijn vrijgekomen functie bij het Bijzonder Comit é voor de Sociale Dienst wordt opgenomen door Florian Vande Walle.

Wie is Bart Van de Water?

“Sociaal engagement dat is de kernwaarde in mijn leven. Priv é betekent dit: als alleenstaande ouder zorgen voor mijn adoptiedochter Paulien en pleegzoon Samir en hen de groene waarden menselijker, eerlijker en gezonder meegeven. Professioneel wil dit zeggen: als jeugdhulpverlener opkomen voor de belangen van kinderen en jongeren. De logische volgende stap was dan ook om mij te engageren in mijn dorp waar ik zeven jaar geleden kwam wonen om rust, gezelligheid, geborgenheid en een prachtige natuur te vinden. De topprioriteit voor mij is dan ook om in samenspraak met en in volle transparantie op een duurzame manier investeren in ons dorp en onze gemeenschap. Dit kan bijvoorbeeld door een recreatie- en speelplein te voorzien voor onze (jeugd)verenigingen of door de toegang tot het gemeentehuis te verbeteren voor ouderen en mensen met een beperking.”

Wie is Florian Vande Walle?

“Als jonge, sociaal ge ëngageerde vader zet ik me uiterst graag in voor een dynamisch én duurzaam Horebeke, waar iedereen zich thuis voelt. Ik streef met veel enthousiasme naar een Horebeke waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten, waar fietsers veilig zijn en waar kinderen écht kunnen spelen. In het Bijzonder Comit é voor de Sociale Dienst wil ik dan weer een steun zijn voor inwoners die het moeilijk hebben om de eindjes aan elkaar te knopen op het eind van de maand. Ook is het algemeen geweten dat de coronacrisis mensen in armoede nog dieper heeft getroffen, zowel de ouders als de kinderen. Denk maar aan de vele kinderen die geen computer hadden om via de digitale leerplatformen tijdens de lockdown onderwijs te kunnen volgen. Ik zet me dan ook graag in om mee oplossingen aan te reiken.”

Premier Alexander De Croo   blijft in Brakelse raad?  

In Brakel blijft premier Alexander De Croo wellicht wel   in de gemeenteraad als voorzitter. We stelden deze vraag aan burgemeester Stefaan Devleeschouwer en schepen Peter Vanderstuyf( beiden Open Vld) . Onlangs werd er een gemeenteraad in Brakel afgelast omdat gemeenteraadsvoorzitter Alexander De Croo in volle regeringsonderhandelingen zat in Brussel.

Zowel Stefaan Devleeschouwer als Peter Vanderstuyf   denken dat Alexander de raad gaat blijven voorzitten. “Hij wil de voeling met zijn gemeente niet verliezen en bereikbaar blijven voor de Brakelaars door aanwezig te zijn op de gemeenteraad.”

Een premier heeft wel een immens drukke agenda en vraag is of premier Alexander De Croo alle gemeenteraden gaat kunnen bijwonen. Het afstellen van agenda’s wordt   op zichzelf al een huzarenstuk of wordt Alexander De Croo soms vervangen als het niet anders kan.

Een ander geluid horen we bij vader Herman De Croo ( gewezen Kamervoorzitter   en minister van staat) – Herman De Croo:”Ik denk dat de job van eerste minister niet te cumuleren valt met voorzitter van de gemeenteraad. In de paars-groene regering van Guy Verhofstadt bleef deze laatste wel zetelen in de Gentse gemeenteraad. Toen was er nog geen sprake van een voorzitter van de gemeenteraad. We hebben er nog niet samen over gepraat maar ik denk dat   alleen Alexander weet hoe de vork aan de steel zit. We zullen het zien bij één van de volgende gemeenteraden. Alexander zal ongetwijfeld in de gemeenteraad blijven . Als er eventueel een nieuwe voorzitter komt in de raad dan dient die verkozen te worden binnen de fractie.”