Voorstelling definitief ontwerp van Den Bleek voor zomer 2021


Geraardsbergen. De site ‘Den Bleek’ krijgt een herbestemming. Het proces — georganiseerd en geleid door het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen — is reeds in volle gang. De definitieve voorstelling van het voorontwerp wordt tijdens de zomer van 2021 georganiseerd. Dit proces zal dan ruim twee jaren hebben geduurd. Daarna is het aan het stadsbestuur en de gemeenteraad om een definitieve beslissing te nemen. Datum van uitvoering ligt nog niet onmiddellijk in het verschiet. Intussen blijven de spanningen omtrent de sluiting van het oudste openluchtzwembad van het land onderhuids aanwezig. Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen maakte een filmpje om ‘het participatieproject’ toe te lichten.

Ontharding…
De site ‘Den Bleek’ krijgt een herbestemming. Begin 2019 werd het openluchtzwembad ‘Den Dok’ door het stadsbestuur van Geraardsbergen gesloten. Het is de bedoeling om het gebied een nieuwe dynamiek en uitstraling te geven. Het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen werd als ontwerper aangesteld. Samen met burgers en plaatselijke organisaties krijgt de site een nieuwe vormgeving. Den Bleek is overstromingsgebied. Door ontharding wil men terug ruimte geven aan groen en water.

Op 15 mei 2019 werd het project bij Oproep Proeftuinen Ontharding ingediend. Op 10 september 2019 werd het project goedgekeurd. Er werd ‘een inspiratiedag’ georganiseerd, waar een batterij aan idee ën werd verzameld. Er werd tevens met tal van adviezen rekening gehouden. Uiteindelijk resulteerde dit in 170 concrete voorstellen. Hiermee ging de kerngroep — samen met de omgevings- en participatieambtenaar, de schepen van participatie en het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen — aan de slag. In het najaar van 2019 werden de 170 voorstellen geclusterd naar concepten.

Definitief ontwerp
In het voorjaar van 2020 werden 3 kernfuncties voorgesteld: beleven, ontmoeten en natuur. Later dit jaar werden 6 concepten naar voor geschoven: water, natuur, mobiliteit en toegankelijkheid, stadslandbouw, ontmoeten, sport en spel. Het eerste voorontwerp werd toegelicht. In de zomer van 2020 werd een conceptnota opgesteld, een samenvatting van de gedeelde visie van de kerngroep over de toekomst.

Hoe gaat het verder? In het voorjaar van 2020 zal er een publieksmoment plaatsvinden. In de lente van 2021 wordt het tweede voorontwerp aan de kerngroep voorgesteld. Tijdens de zomer van 2021 wordt er opnieuw een publieksmoment georganiseerd, waar het definitieve ontwerp zal worden voorgesteld. Daarna is het aan het stadsbestuur en de gemeenteraad om de definitieve knoop door te hakken.

Julien Borremans

 

X