Bloedinzamelingen in Zottegem: ditmaal in Bevegemse Vijvers

In samenwerking met de plaatselijke Rode Kruis-afdeling worden er door het Oost-Vlaams Bloedtransfusiecentrum van het Rode Kruis Vlaanderen ieder jaar in Zottegem om de drie maanden (in januari, april, juli en oktober) bloedinzamelingen gehouden. Telkens vinden er dan drie sessies plaats. In tegenstelling met de bloedinzamelingen in juli en oktober van vorig jaar die toen plaatsvonden in het LDC Egmont, zullen om organisatorische redenen (coronamaatregelen) alle drie sessies ditmaal in de feestzaal Bevegemse Vijvers doorgaan. Daar kunnen vrijwillige donoren zich voor deze eerste reeks bloedinzamelingen van dit jaar aanmelden op woensdag 13 januari van 16 tot 19 uur alsook op de vrijdagen 15 en 22 januari telkens van 17 tot 20 uur.

In het kader van de coronamaatregelen en om wachtrijen of groepsvorming te voorkomen, moet er eerst een afspraak gemaakt worden voor donatie. Dit kan op donorportaal.rodekruis.be of telefonisch via het gratis nummer 0800 77700. Om alles in veilige omstandigheden te laten verlopen, zullen daarnaast ter plaatse nog andere maatregelen gelden: strikte handhygi ëne bij donoren en R.K.-medewerkers, respecteren van onderlinge anderhalve meter afstand, liefst eigen balpen meebrengen om de vragenlijst in te vullen, familie en kinderen van donoren niet welkom. Uiteraard zijn voor deze bloedinzamelingen ook nieuwe kandidaat-donoren welkom (eveneens op afspraak).

X