Coronasituatie woon-zorgcentrum Klateringen

In de weken van 2020 kreeg wzc Klateringen een uitbraak van het coronavirus te verduren. Het wzc, dat al eerder wekelijks al zijn bewoners en medewerkers begon te testen op het virus, nam op 20 november een noodafdeling in gebruik om de positieve bewoners te scheiden van de negatieve en op die manier het risico op overdracht te beperken. Ook de bezoekregeling werd gedurende twee weken opgeschort.

Huidige stand van zaken

Sinds de eerste bewoners positief testten (eind oktober) en door de uitbraak in november en december hebben ondertussen 75 bewoners een positieve test afgelegd. De meeste bewoners hiervan zijn hersteld of nog aan het herstellen, al er zijn ook 16 overlijdens bij bewoners op het moment dat ze besmet waren met het Coronavirus.

Op zaterdag 9 januari waren nog vijftien bewoners positief: vier van hen zijn opgenomen in het ziekenhuis, een verblijft op de eigen kamer omdat die niet meer besmettelijk is, maar nog herstelt van de nawee ën van de besmetting. Tien anderen verblijven op de noodafdeling in de cafetaria, die op 5 januari opnieuw in gebruik genomen werd. Dinsdag 12 januari worden bewoners en personeel opnieuw getest.

Noodafdeling

Steven Sonck, directeur van wzc Klateringen: “Het waren en zijn nog steeds zware weken voor het wzc, voor onze bewoners en hun familieleden, maar ook voor onze medewerkers. Op het hoogtepunt van de uitbraak (tussen 20 en 25 december) waren 37 bewoners positief. Op hetzelfde moment moesten we tot 15 medewerkers missen, omdat ook zij moesten herstellen van dit virus. We schakelden dan ook gedurende enkele weken hulp van buitenaf in.”. Omdat de noodafdeling tot 14 bewoners kan huisvesten, en omdat de meeste van deze besmette bewoners van dezelfde afdeling afkomstig waren, werd de noodafdeling in de cafetaria gesloten en werd de getroffen afdeling gebruikt als noodafdeling. Daarvoor waren een aantal interne verhuizen nodig. “Omdat het aantal positieve bewoners de voorbije dagen eindelijk begon te zakken, brachten we de huidige positieve bewoners opnieuw samen in de cafetaria, en kunnen de herstelde bewoners terug naar hun eigen kamer.”, vervolgt Steven Sonck.

In de week voor Kerstmis kon het wzc opnieuw in beperkte mate bezoek toelaten, met uitzondering van de getroffen afdeling. Het risico op verspreiding van het virus   was er te groot. Vanaf maandag 11 januari is ook op de zwaarst getroffen afdeling opnieuw beperkt bezoek toegelaten, omdat de bewoners van die afdeling ondertussen voldoende hersteld zijn en zelf niet meer besmettelijk zijn.

Pijnlijke periode

Veerle Cosyns, schepen van ouderenbeleid:  “In totaal hebben 75 bewoners een positieve test afgelegd. De meeste bewoners hiervan zijn hersteld of nog aan het herstellen, maar we betreuren uiteraard heel hard het overlijden van 16 van deze 75 bewoners. We leven heel erg mee met het verdriet van de getroffen families. Dat is het pijnlijkste van heel deze periode. In normale tijden is elk afscheid van een bewoner al hard om te verwerken, in eerste instantie natuurlijk voor de familie, maar ook medebewoners en personeelsleden lijden hieronder. Mijn enorme dank aan en appreciatie voor de bewoners, medewerkers en familie om deze ganse periode met zoveel moed en volharding door te komen.”. Ook burgemeester Tania De Jonge spreekt haar steun uit: “De uitbraak heeft me als burgemeester zwaar getroffen. Elke besmette bewoner of personeelslid is er één teveel, maar dit is helaas onvermijdelijk. Ook het overlijden van bewoners valt heel zwaar. Dit doet echter geen afbreuk aan de ongeziene inzet van directie en personeel die dag en nacht instaan voor de zorg van onze bewoners en tijd noch moeite sparen om het hen zo comfortabel mogelijk te maken.”

Blik vooruit

Steven Sonck: “Terwijl we er alles aan blijven doen om al onze bewoners door deze periode te helpen, kijken we uit naar de levering van de aangekondigde vaccins. We kregen een richtdatum, en zolang de situatie niet opnieuw erger wordt, zullen de bewoners binnen afzienbare tijd hun eerste dosis van het vaccin toegediend krijgen. Voorlopig gaf nog geen enkele bewoner aan het vaccin te zullen weigeren, maar we bevragen hen toch opnieuw om helemaal zeker te zijn. Kort na de bewoners zouden dan ook onze medewerkers aan de beurt komen. Voorzichtigheid blijft dan nog enige tijd geboden. Al zullen we deze periode nooit echt achter ons kunnen laten, kunnen we dan stilaan beginnen hopen dat het normale leven terugkeert in het wzc.”.

X