Harmonie Erpe start met de bouw van een eigen repetitielokaal

Kon. Harmonie Sint-Cecilia Erpe: “Na een jarenlange zoektocht naar de ideale locatie, zijn we blij dat het gemeentebestuur van Erpe-Mere de beslissing tot toekenning van het recht van opstal van een terrein achter het oude gemeentehuis heeft genomen. Op die manier kan de Harmonie van Erpe, met veel steun van sponsors en vrijwilligers, hun grootste droom realiseren: de bouw van een eigen repetitielokaal voor de drie orkesten van de Harmonie Erpe. Samen met de Kunstacademie, het Huis van het Kind en Chiro Jargill cre ëren we op die manier een site waar de jeugd en muziekliefhebber van Erpe terecht kan.”

Deze avond verleende de gemeenteraad haar goedkeuring aan het recht van opstal voor de Harmonie van Erpe voor een terrein gelegen achter het Oude Gemeentehuis, naast Chiro Jargill.

Doel van dit recht van opstal is de bouw van een repetitieruimte door vzw De Ceciliaan waar de drie orkesten van de harmonie terecht kunnen om te repeteren. Samen met de Kunstacademie, het Huis van het Kind en Chiro Jargill cre ëren we op die manier een site waar de jeugd en muziekliefhebber van Erpe terecht kan.

Tot enkele jaren geleden had de muziekvereniging op vrijdagavond haar vaste stek in de ‘Zaal Pax’. Na de afbraak van de zaal en de uitbreiding van het woonzorgcentrum was de Harmonie Erpe genoodzaakt om op verschillende locaties te repeteren.
De laatste jaren konden de repetities doorgaan in het OC Mere, tenzij deze zaal verhuurd was voor andere activiteiten.
Het Instaporkest (het orkest voor onze jongste muzikanten) en ’t Klein Muziekske (onze amusementsgroep) repeteerden bij Chiro Jargill.

Dit zorgde voor zeer veel verhuiswerkzaamheden, deze zijn niet alleen tijdsintensief, het komt ons materiaal en instrumenten ook niet ten goede. Een vaste stek werd de grote droom van de harmonie.

Samen met architectenbureau Kubiek ontwierp de harmonie dit project.
Verschillende percelen werden onder de loep genomen. Uiteindelijk bood het gemeentebestuur aan om achter het Oude Gemeentehuis, gelegen aan de Dorpsstraat in Erpe, een perceel te voorzien om een repetitieruimte op te richten. Financieel was dit de meest realistische oplossing.

De gemeente Erpe-Mere gaf ons het recht van opstal voor de grond, de vereniging staat zelf in voor de bouw van de repetitieruimte.

Het gebouw werd zo ontworpen dat het niet alleen functioneel is voor de verschillende orkesten, maar ook opgaat in de omgeving en de bestaande site.

Het groendak zorgt ervoor dat het repetitielokaal, van de Grote Zadelweg bekeken, geïntegreerd wordt in de groenzone en de omgeving. Er wordt een gezellige binnenplaats gecre ëerd tussen het repetitielokaal, het Oude Gemeentehuis en Chiro Jargill.

Vrijwilligers van onze vereniging staan te springen om, coronaproof, het project te realiseren! Wie het project en de werking van de Kon. Harmonie Sint-Cecilia Erpe op de voet wil volgen, kan dat via facebook of website!