De gemeente Melle kreeg 130.000 euro van het noodfonds van de Vlaamse overheid voor het ondersteunen van de jeugd-, cultuur- en sportverenigingen.

Net als alle andere steden en gemeenten kreeg ook de gemeente Melle een bedrag van het noodfonds van de Vlaamse overheid voor het ondersteunen van de jeugd-, cultuur- en sportverenigingen. In het geval van Melle ging het over 130.000 euro.
Het gemeentebestuur besloot om het geld in te zetten bij de verenigingen die ook echt geconfronteerd werden met kosten omwille van de coronacrisis. Verenigingen konden daarom hun zogenaamde coronagerelateerde kosten bij de gemeente indienen. Ook vaste kosten voor de periode van een half jaar mochten ingediend worden. In totaal dienden twintig verenigingen een dossier in en werd er voor bijna 70.000 euro subsidies uitgereikt.
Het bestuur heeft nu beslist om op basis van de ingediende dossiers een tweede keer een subsidie uit te keren. Na aftrek van kosten voor een investering die niet verloren is (zoals bijvoorbeeld signalisatiemateriaal, afvalrecipi ënten, dispensers,…) en aftrek van kosten specifiek gemaakt voor zomerkampen (die in deze periode niet van toepassing zijn) wordt nog eens 2/3 van het resterend bedrag uitbetaald als tegemoetkoming voor de tweede golf.