Uitbraak Britse coronavariant in Sint-Elisabethziekenhuis Zottegem

Het AZ Sint-Elisabeth in Zottegem laat weten dat het eind februari werd geconfronteerd met een uitbraak van de Britse coronavariant in twee afdelingen van   het ziekenhuis. Het Dagziekenhuis, de raadplegingen en ambulante revalidatie, Radiologie en Spoedgevallendienst hebben normaal verder kunnen werken.

“De afdeling Geriatrie en de afdeling Revalidatie”, aldus communicatieverantwoordelijke Nicky De Temmerman. “Ruim 15 pati ënten en meerdere medewerkers werden bij testing positief bevonden. Een aantal pati ënten vertonen ziekteverschijnselen, gelukkig vooralsnog bij niemand dermate erg dat er intensieve verzorging noodzakelijk is. Alle besmette pati ënten worden onder strikte veiligheidsmaatregelen op een covid-afdeling behandeld, afgescheiden van de andere ziekenhuisafdelingen. E én en ander heeft wel een tijdelijke opnamestop noodzakelijk gemaakt voor uitstelbare zorg, maar stilaan is het opnieuw mogelijk ook deze zorg terug op te nemen.”

“We wensen nogmaals duidelijk te stellen dat het Dagziekenhuis, de raadplegingen en ambulante revalidatie, Radiologie en Spoedgevallendienst normaal verder hebben kunnen werken. Uiteraard blijven we heel voorzichtig en vragen we niet alleen aan onze medewerkers, maar ook aan onze pati ënten en hun eventuele begeleiders , om de veiligheids- en beschermingsmaatregelen strikt te blijven toepassen. Zoals in de meeste ziekenhuizen is het grootste deel van de medewerkers gevaccineerd en ijveren we er allen samen voor om ook de meest kwetsbare groepen van onze bevolking zo snel mogelijk eveneens een vaccin te kunnen aanbieden.”