Provinciale steun voor trage wegen in Geraardsbergen


Geraardsbergen. Geraardsbergen maakt werk van de uitvoering van haar tragewegenplannen. De vzw Trage Wegen zal de gemeente op maat begeleiden in verschillende uitvoeringsdossiers voor de herinrichting van een aantal trage wegen, in de opmaak van een onderhoudsplan of gebruiksreglement, enzovoort. Trage Wegen wordt daarvoor financieel ondersteund door de Provincie Oost-Vlaanderen.

Meer dan ooit ontdekten mensen het afgelopen anderhalf jaar het plezier van wandelen en fietsen langs trage wegen. Trage wegen, de gangbare term voor het uitgebreide netwerk van smalle, autoloze, al dan niet verharde en vaak eeuwenoude paden, slingerend door de velden of geprangd tussen woonpercelen, vormen vaak het snelste, veiligste en dikwijls ook mooiste traject om zich binnen de gemeente te voet of met de fiets te verplaatsen.

De verdere uitbouw van deze trage wegen is één van de speerpunten van het provinciale bestuursakkoord. In de meerjarenplanning van de Provincie werden aanzienlijk meer middelen uitgetrokken voor trage wegen. De Provincie werkt voor de uitvoering van haar tragewegenbeleid nauw samen met de Regionale Landschappen en Trage Wegen vzw.

Bijna alle Oost-Vlaamse gemeenten beschikken ondertussen over plannen die alle trage wegen in kaart brengen en een visie en plan van aanpak voor de toekomst bevat. Geraardsbergen werkt nu onder begeleiding van Trage Wegen vzw en met de financiële steun van de provincie verder aan de concrete uitvoering van de tragewegenplannen op het terrein.

Riet Gillis (Groen), gedeputeerde bevoegd voor Klimaat, Natuur en Mobiliteit: “De Provincie wil iedereen aanmoedigen om voor korte verplaatsingen en recreatie gebruik te maken van het tragewegennetwerk, te voet of met de fiets. Dat is niet alleen gewoon gezond, het is ook beter voor het klimaat en voor de verkeersleefbaarheid in de gemeente.”
De provincie Oost-Vlaanderen ondersteunt Geraardsbergen via de vzw Trage Wegen met een financiële toelage van €20.000.Trage Wegen vzw zorgt voor begeleiding op maat op zowel inhoudelijk, juridisch, administratief, technisch, communicatief en organisatorisch vlak.