Parochie Balegem herdacht het 200 jaar oud Mariakapelletje van de Pontslag

Iedereen verzamelde aan de kerk om 14.30 om in processie met het Mariabeeld tot aan het  Mariakapelletje van de Pontslag te wandelen. Onder leiding van diaken Tom werd er een gebedsdienst gehouden.

Op Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaartsdag werd het Mariakapelletje van de Pontslag herdacht, het opschrift vermeld 1821 als data maar er is weinig opgetekend hoe het velt kapelletje daar terecht is gekomen.  He devotiekapel is aan Maria opgedragen toen de Zuidelijke Nederlanden (het actuele België) deel uitmaakte van het Verenigde Koninkrijk der Nederlanden.
De afkeer van het katholieke zuiden tegen het protestante noorden groeide. Het zuiden duldde steeds minder de bemoeizucht van de autoritaire koning Willem I in godsdienst en onderwijs. Bovendien wilde de Franstalige adel en burgerij onder de Nederlandse taaldwang uit. Daarop sloten katholieken en liberalen een monsterverbond tegen de koning. De strijd werd bitsiger en leidde tot de Belgische Omwenteling van 1830, waarmee België zich afscheidde van Nederland en een onafhankelijk koninkrijk werd. In de loop der jaren werd het vernield en terug opgebouwd, de familie Van Herpe staat in voor het onderhoud.

X