Fietsersbond Zottegem bezorgd over afsluiting Warande

Als druk gebruikte wandel- en fietsroute vanuit Bevegem naar Grotenberge en het Domein Breivelde (en omgekeerd) vervult de Warande niet alleen een recreatieve functie maar vormt ze ook een functionele verbinding voor vele Zottegemnaars. Niet in het minst voor honderden scholieren en leerkrachten is de Warande als route van en naar school een heel wat veiliger alternatief voor de Grotenbergestraat. Al wekenlang echter is de Warande afgesloten en, met het begin van het nieuwe schooljaar in zicht, maakt de Fietsersbond Zottegem zich zorgen over deze situatie.

“Bij het begin van de zomervakantie hebben wij vanuit de Fietsersbond een eerste keer bij de stadsdiensten en bij schepen van mobiliteit Evert De Smet (N-VA) hieromtrent geïnformeerd. Over de werken die het afsluiten van de Warande noodzakelijk maken, staat immers niets aangegeven in het platform dat daarvoor in het leven geroepen is door de Vlaamse overheid en waarin alle innames van het openbaar domein worden geregistreerd. Ook de burger kan dit bekijken via www.geopunt.be (‘hinder in kaart’). Helaas bleef onze vraag onbeantwoord en kregen we geen reactie van de schepen of stadsdiensten.” “ Als Fietsersbond betreuren we deze gang van zaken en roepen we de stad op om transparant te communiceren. Maar vooral blijven wij met de vraag zitten of honderden scholieren binnenkort een omleiding zullen moeten nemen via de Grotenbergestraat. Met een stijgingspercentage tot 8 % is een omleiding via die straat weinig fietsvriendelijk en niet ongevaarlijk. Overigens ook voetgangers wordt het er bemoeilijkt door foutief geparkeerde wagens op de voetpaden die er bovendien in slechte staat bij liggen. Met de start van het nieuwe schooljaar voor de deur zou het getuigen van slecht bestuur om de Warande nog langer dicht te houden en vele scholieren langs een niet geschikte omleiding te sturen,” aldus de Fietsersbond Zottegem.

X