Winnaar ‘Duurzame Helden’ Merelbeke bekend:

ILVO-Instituut voor Landbouw, Visserij en Voedingsonderzoek

Merelbeke doet mee aan de Week van de Duurzame Gemeente, een initiatief van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG). Tijdens de campagneweek van 18 september tot 25 september zetten we onze ‘Duurzame Helden’ in de kijker. Deze helden zijn lokale organisaties, scholen, bedrijven en verenigingen die op hun manier bijdragen aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties. Ook het lokaal bestuur Merelbeke ondersteunt deze doelstellingen.

Het lokaal bestuur Merelbeke lanceerde in juli een onlinecampagne waarbij burgers hun favoriete ‘Duurzame held’ konden kiezen.

Acht organisaties werden genomineerd:

  • LETS Merelbeke: een initiatief waarbij diensten en goederen uitgewisseld worden tussen betrokken burgers.
  • ILVO-Instituut voor Landbouw, Visserij en Voedingsonderzoek: een onderzoeksinstelling waar onderzoek wordt verricht naar landbouw, voedselproductie, consumptie en de ruimtelijke impact daarvan.
  • Opvangcentrum voor vogels en wilde dieren, VOC Merelbeke: een organisatie die zich bekommert over de wilde dieren in en om Merelbeke die zorg nodig hebben.
  • De Wilde Brouwers: een brouwerij die vernieuwende technieken toepast om minder water nodig te hebben bij het brouwproces en inzet op afvalstromen.
  • Fiola vzw: een vereniging die werkt met mensen met een (vermoeden van een) beperking en hun netwerk. Zij streven naar initiatieven met duurzame mobiliteit en ontwikkelden een natuurwerking voor haar volwassen cliënten.
  • Natuurpunt Boven-Schelde: een vereniging die zich inzet voor natuur- en milieubescherming en  natuur educatie.
  • Christoforusgemeenschap vzw Munte: een sociaal therapeutische woon- en werkgemeenschap voor volwassenen met een mentale beperking die woont en werkt op ecologische wijze.

Het ILVO-Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek won de titel ‘Duurzame Held’ met grote voorsprong. Haar kernactiviteit is onderzoek rond voedsel(productie), landbouw, consumptie en de ruimtelijke impact hiervan. Daarenboven gebruikt het ILVO de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) als leidraad voor zijn werking.

Het lokaal bestuur Merelbeke reikt de hand uit naar de winnaar en hoopt samen duurzame initiatieven mee(r) ruimte te geven.

X