Co2 meters en dag van de leerkracht in Zwalm

Lokaal bestuur Zwalm stelt ruim € 3 000 ter beschikking aan scholen om klassen te voorzien van CO2-meter

 

In de nasleep van de coronapandemie zal een goede ventilatie en gezonde binnenlucht nog steeds erg belangrijk zijn in de scholen dit najaar.

Daarom stelt het lokaal bestuur ruim € 3 000 ter beschikking voor CO2-meters in de klaslokalen van de basisscholen.

Hiermee volgt het lokaal bestuur de aanbeveling van de Vlaamse Overheid en wenst zij de Zwalmse basisscholen te ondersteunen om te blijven werken aan een gezonde binnenlucht, zeker tijdens de koude wintermaanden.

De scholen kunnen € 5,00 per leerling besteden en worden hierdoor al goed op weg gezet naar veilige klaslokalen voor kinderen en leerkrachten.

 

Een bijzondere ‘dag van de leerkracht’

 

Het lokaal bestuur zet vandaag (05/10), naar aanleiding van de internationale ‘dag van de leerkracht’, het voltallige schoolpersoneel letterlijk en figuurlijk in de bloemetjes.

Bruno Tuybens: “Tijdens de voorbije 18 maanden werd enorm veel verwacht van alle mensen die nauw betrokken zijn bij het onderwijs en de opvoeding van kinderen.

Na die hele periode van grote flexibiliteit, veerkracht en goede zorg is een bloemetje vandaag meer dan op zijn plaats.

Het lokaal bestuur beperkt zich daarbij niet tot enkel de leerkrachten. Ook de directies van de scholen en de vele vrijwillig(st)ers ontvangen een attentie.”

foto : Bruno Tuybens heeft een bloemetje afgegeven aan directrice Cindy De Lange van de GO-school ‘De Zonnewijzer’ in Munkzwalm.

 

X