Soroptimist Zottegem/ZOVL: nieuw werkjaar en nieuwe voorzitster

Soroptimist Zottegem/Zuid-Oost-Vlaanderen is helemaal klaar voor het nieuwe werkjaar 2021-2022. De start ervan ging gepaard met de overdracht van het voorzitterschap door Astrid Campens (links op de foto) aan Joke Renneboog (rechts) die nu op haar beurt tijdens de komende twee werkjaren de damesserviceclub zal leiden. Tegelijk werd ook een nieuwe bestuursploeg samengesteld, bestaande uit o.a. ondervoorzitster Marina Fauconnier, secretaris Anouk De Moor, penningmeester Annemie Van Caenegem, programmadirecteur Regine Van Tomme, p.r.-verantwoordelijke Vera Meersman en webmaster Frieda Onraedt.

Al gedurende meer dan 30 jaar heeft Soroptimist Zottegem/ZOVL aandacht voor sociale noden in het Zottegemse en is de werking van deze serviceclub vooral gericht op het verbeteren van de levensomstandigheden en zelfredzaamheid, in de eerste plaats van vrouwen en meisjes, door hen via praktische en financiële hulp te ondersteunen en meer mogelijkheden te geven op vlak van o.a. opvoeding en onderwijs, maatschappelijke positie en gelijkheid. Vanuit dit engagement zal in de komende maanden ondermeer ingezet worden op het sensibiliseren rond menstruatiearmoede en het stimuleren van technische vorming voor meisjes.

Ongeveer 60 % van de beschikbare fondsen gaat naar diverse lokale hulporganisaties, de overige 40 % komt ten goede aan drie buitenlandse projecten die door eigen leden opgericht zijn en opgevolgd worden in Senegal, Rwanda en Haïti. Met het oog op die nodige fondsenwerving zijn er als eerstkomende activiteiten de quizavond die Soroptimist Zottegem/ZOVL op vrijdag 22 oktober voor de vierde keer organiseert (lees hierover meer via deze link) en in de maand november is er de traditionele champagneverkoop.

X