Buurthuis wordt nieuwe polyvalent gemeenschapshuis met kleuterschool


Oude kleuterschool en buurthuis te Schendelbeke


Schendelbeke. Het stadsbestuur wenst een nieuw polyvalent gemeenschapshuis te realiseren op de site van het bestaande buurthuis te Schendelbeke. De vzw Diocesaan Schoolcomité Denderstreek-Zuid ziet een opportuniteit om in het nieuwe polyvalent gemeenschapshuis een kleuterschool te realiseren. Door de slechte staat waarin de oude kleuterschool in de Dagmoedstraat zich bevond, moesten de kleutertjes naar Idegem uitwijken. Een nieuw gemeenschapshuis biedt mogelijkheden. Voor de bouwkundige en concrete uitvoering van het project rekent het lokaal bestuur op de ondersteuning van Solva. De gemeenteraad gaf op de raadszitting van dinsdag 5 oktober haar fiat voor het project, toch was er enige kritiek op het verloop van de procedure.

In een schrijven bevestigde de vzw Diocesaan Schoolcomité Denderstreek-Zuid van 19 juli 2021 haar voornemen en wens om samen met de stad een samenwerking aan te gaan bij het oprichten van een polyvalent nieuw gemeenschapshuis en kleuterschool, ‘waarbij zal gezocht worden naar mogelijke synergiën (multifunctioneel gebruik) en een optimaal gemeenschappelijk ruimtegebruik’ om na de schooluren een concept van ‘brede scholen’ uit te werken. Het schoolcomité heeft reeds een programma van eisen en lokalenlijst kenbaar gemaakt.

Absolute noodzaak aan bijkomende schoolinfrastructuur
Het schoolcomité wijst er ook op dat door de recente inplanting van twee nieuwe wijken met jonge gezinnen en de stijgende bevolkingscijfers er een groot potentieel is om een kleuterschool in Schendelbeke te behouden. Het schoolcomité wijst in haar schrijven op de ‘absolute noodzaak aan bijkomende schoolinfrastructuur’.

Door de slechte staat van het gebouw en om veiligheidsredenen verlieten de kleutertjes en de leerkrachten het gebouw in de Dagmoedstraat om tijdelijk een onderkomen in Idegem te vinden. Het schoolcomité overweegt het gebouw te verkopen en zal de inkomsten ervan investeren in het kleuteronderwijs in Schendelbeke.

Voor het stadsbestuur klinkt dit als muziek in de oren. Het schepencollege vindt het opportuun om een eventuele samenwerking binnen de vigerende regelgeving ‘op vlak van financiering en realisatie van de gebouwen (incl. subsidiëringsmogelijkheden), alsook op vlak van exploitatie en uitbating’ tussen de stad en de vzw Diocesaan Schoolcomité Denderstreek-Zuid te onderzoeken. Een nieuw polyvalent gemeenschapshuis en kleuterschool zal gerealiseerd moeten worden overeenkomstig de wetgeving inzake overheidsopdrachten en het vigerende goederenrecht.’

Kritiek op verloop van procedure
Op de gemeenteraad van dinsdag 5 oktober was er een principiële goedkeuring voor een onderzoek naar de samenwerkingsmogelijkheden tot de oprichting van een polyvalent gemeenschapshuis en school te Schendelbeke en een goedkeuring van een samenwerking met Solva. Emma Van der Maelen (Vooruit) stelde de vraag of het wel juridisch mogelijk is dat de stad een exclusieve samenwerking met één school aangaat en of het stadsbestuur de andere scholen niet de kans moet geven om eveneens op het project in te tekenen. Het stadsbestuur zal dit laten onderzoeken. Om het project te realiseren, keurde de raad tevens de samenwerking met Solva goed. ‘Dat zowel het onderzoek als de samenwerking met Solva op één gemeenteraadszitting wordt goedgekeurd, is erg ongebruikelijk. In eerste instantie dient er eerst een onderzoek naar de opportuniteiten en de haalbaarheid van het project te gebeuren, vooraleer er wordt overgegaan tot de goedkeuring van de samenwerking met Solva’, merkte Emma Van der Maelen (Vooruit) op, die zich voor de rest volledig in het project kan vinden.

Julien Borremans

kleuterschool ’t Madeliefje gaat tijdelijk dicht. Kleuters wijken uit naar Idegem.

X