Te Lierde werd het nieuwe fietspad tussen Putse en Langemunte officieel geopend.

Op zondag 24 oktober 2021 werd onder een stralende najaarszon het nieuwe fietspad, dat de verbinding maakt tussen Langemunte (Sint Maria Lierde) en Putse (Hemelveerdegem), officieel geopend.  

Onder een ruime belangstelling van zowel jonge als oudere fietsers gaven schepen van Trage Wegen Katelijne Scheirlinckx (Voor Lierde) en schepen van Openbare Werken Antoine Van De Maele (Voor Lierde) de nodige uitleg over het tot stand komen van deze fietsverbinding tussen de Lierdse deelgemeenten Sint Maria Lierde en Hemelveerdegem.

Na deze zeer interessante uiteenzettingen kreeg burgemeester Jurgen Soetens (Voor Lierde) het laatste woord en nam hij in naam van het gemeentebestuur de honneurs waar door het tricolor lint door te knippen en het fietspad officieel voor geopend te verklaren.

Hierna zette het gehele peloton, de jongsten voorop, zich in beweging richting Sesjans (Hemelveerdegem) waar de gemeente in de oude pastorie nog een inhuldigingsreceptie voorzien had .

Naast een glaasje cava of fruitsap konden de aanwezigen ook genieten van een heerlijk warm bolletje verse soep, een stuk homemade cake of  vers gemaakte empanadas argentinas. 

Het fietspad.

De onverharde weg langs de akkers van de Lustkouter werd omgevormd tot een asfalt fietspad van 2,5 meter breed met aan beide zeiden een strook van 25 cm grove steenslag zodat het regenwater gemakkelijk in de bodem kan infiltreren.

Het fietspad kwam er vooral omdat de fietsers die van Sint Maria Lierde naar Hemelveerdegem reden gebruik dienden te maken van de Langmunte en de Molenstraat, twee tamelijk drukke straten die niet uitgerust zijn voor het steeds toenemend fietsverkeer.

Aan beide uiteinden van het fietspad werden de aansluitende delen van zowel Putse als Langemunte ingericht als fietsstraat wat een zeer goede aanduiding geeft dat er verderop een volledig fietspad gelegen is.

Met het afronden van dit project zijn de eerste 565 meter van de, in het meerjarenplan 2019 – 2024, voorziene vijf kilometer nieuwe fietspaden een feit.

Dit project is dus maar het begin want een nieuw project voor de aanleg van een fietspad  tussen Opstaldries en Tempel staat al op stapel.