Sarah-Amilia Derijst (N-VA) trekt aan de alarmbel. ‘Asielen worden overspoeld door zieke katten.’

Stad Geraardsbergen moet meer ondersteuning bieden


Geraardsbergen. Als grote dierenvriend maakt gemeenteraadslid Sarah-Amilia Derijst (N-VA) zich zorgen over de vele zieke katten die niet meer in de overvolle dierenasielen van Geraardsbergen terechtkunnen. Tijdens de gemeenteraadszitting van dinsdag 21 december vraagt Sarah-Amilia meer inspanningen van de stad Geraardsbergen om de gebelgde dierenasielen te ondersteunen. Schepen van Dierenwelzijn Martine Duwyn (Open Vld) onderstreept dat de stad al heel wat doet, maar dat er dringend nood is aan een sensibiliseringscampagne.

Als dierenvriend bloedt het hart van Sarah-Amilia Derijst (N-VA) als ze ziet hoeveel zieke katten in de dierenasielen niet terecht kunnen. ‘Als grote dierenvriend ben ik enorm tevreden dat we in Geraardsbergen verschillende kattenasielen hebben die zich door middel van vrijwilligers dag en nacht inzetten voor de opvang van katten. Helaas dien ik ook vast te stellen dat deze dierenasielen zeer vaak te maken krijgen met zieke katten die werden achtergelaten.’ Volgens Derijst worden de dierenasielen in Geraardsbergen overspoeld en moet er vanuit de stad meer ondersteuning worden aangeboden.

Getuigenis
‘Op een bedrijventerrein in Geraardsbergen werd dit kitten van een maand of drie gevonden in een rattenval, waar hij al een tijdje in vast zat. Hoewel we eigenlijk volzet zijn konden we deze oproep niet negeren. We vonden een plaatsje voor hem en doopten hem Marcel. Hij laat zich opnemen en vertoont hierbij geen enkele agressie, hij is enkel nog enorm bang. Op hetzelfde terrein zouden nog een aantal kittens en katten rondlopen die niet steriel zijn. De katten zijn er welkom maar moeten uiteraard wel gesteriliseerd worden. We nemen contact op met de eigenaar om te kijken of we hierbij kunnen helpen’, staat op een Facebookpagina van een dierenasiel te lezen.

Sarah-Amilia Derijst (N-VA) trekt aan de alarmbel: ‘De situatie is duidelijk urgent. De kattenasielen kunnen dit niet alleen opvangen. De kosten alleen al lopen enorm hoog op. Ik meen dan ook dat het dringend tijd is dat het stadsbestuur deze kattenasielen ondersteunt.’

Schepen Duwyn reageert
Schepen van Dierenwelzijn Martine Duwyn (Open Vld) wijst erop dat de stad Geraardsbergen reeds sinds 2006 een zwerfkattenbeleid heeft. Na verschillende tussenstations werkt de stad Geraardsbergen samen met RATO vzw van de provincie Oost-Vlaanderen. Deze vzw houdt zich o.a. bezig met het beheer van katten. ‘Op ons grondgebied onderneemt de vzw 10 acties per jaar om het aantal zwerfkatten in te perken’, geeft schepen Duwyn tijdens de gemeenteraadszitting van dinsdag 21 december nog mee. Volgens schepen Duwyn hebben de dierenasielen op ons grondgebied zeker niet kampen met acute financiële problemen. ‘Ze worden o.a. door de provincie gesubsidieerd. Uiteraard zijn er een aantal werkpunten waar we ons – samen met de dierenasielen – over zullen buigen. Althans dat zal mijn opvolger doen’, besluit schepen Duwyn.

Één van die uitdagingen is de stijgende prijs van diftar. ‘De kattenbakvulling moet door ILvA worden geëvacueerd en dat kost geld.’ Maar soms is er ook nood aan dringende acties. ‘Dat zal dan moeten gebeuren in samenwerking met de kattenasielen.’ Ook is er dringend nood aan een sensibiliseringscampagne, meent schepen Duwyn. ‘Daarvoor zullen verschillende mediakanalen, zoals de Stadsmagazine, worden aangesproken.’

Julien Borremans