Groen en N-VA plaatsen grote vraagtekens bij inplanting kazerne te Schendelbeke

Groen roept op tot ‘heldere’ en ‘eerlijke’ communicatie


Schendelbeke. N-VA Geraardsbergen biedt de inplanting van een kazerne in Geraardsbergen een meerwaarde, maar de Vlaams-nationale partij vindt de locatie voor de inplanting van een legerkazerne en een militair oefenterrein op de Godsbergkouter te Schendelbeke ongelukkig gekozen. Groen ziet geen heil in het project omwille van de veelzijdige hinder die dit zal veroorzaken voor de omgeving. Groen stelt zich ook vragen bij de communicatie van het stadsbestuur. ‘Verschillende personen, o.a leden van de gemeenteraad en de voorzitter van de dorpsraad van Schendelbeke, werden aangemaand niets te “lekken” over de kandidatuurstelling van Geraardsbergen.’

Groen ziet geen heil in het project
Groen Geraardsbergen stelt zich hierbij vragen bij de opportuniteit en de haalbaarheid bij de mogelijke inplanting van een ‘kwartier van de toekomst’ te Schendelbeke. ‘Vanuit de provincie wordt gesteld dat Geraardsbergen zich dient te profileren als landbouwgemeente. Met dit project wordt heel wat waardevolle landbouwgrond (50ha) opgegeven. In welke mate is de inplanting van een kazerne en aanhorende diensten te verantwoorden nabij een woongebied en het natuurgebied ‘de Moenebroek’. Echt ongeloofwaardig wordt het wanneer men in de kandidatuurstelling leest dat men de mogelijkheid van een oefenterrein voorziet op een terrein waar een ondergrondse hogedrukgasleiding loopt. Hierbij moet men ook weten dat het leger geen oefenterreinen voorziet in de buurt van woningen’, laat Groen in een persmededeling weten.

‘Recent werd op een vergadering met vertegenwoordigers van verschillende dorpsraden gesteld dat Geraardsbergen kiest voor transparantie in kader van co-creatie, alsook voor heldere en eerlijke communicatie. In het licht van dit project is dit geenszins het geval. Verschillende personen, o.a leden van de gemeenteraad en de voorzitter van de dorpsraad van Schendelbeke, werden aangemaand niets te “lekken” over de kandidatuurstelling van Geraardsbergen.’

‘Qua tewerkstelling wordt er met cijfers gegoocheld. Men praat over 1.000 tot zelfs 2.100 tewerkstellingsplaatsen.’ Groen stelt zich de vraag hoeveel plaatsen netto mogelijk zijn voor de plaatselijke bevolking. Kortom, Groen Geraardsbergen ziet geen heil in dit project omwille van de veelzijdige hinder die dit zal veroorzaken voor de omgeving.

N-VA: Niet op de Godsberg
Volgens de N-VA kan de inplanting van een kazerne in Geraardsbergen een meerwaarde bieden voor de werkgelegenheid in de streek én voor de sterk groeiende afdeling ‘Defensie en Veiligheid’ van het GO Atheneum Geraardsbergen. De partij kan zich niet vinden in de locatie waar de kazerne komt: ‘We kunnen ons echter niet vinden in de locatie die op tafel ligt. Volgens de studie zou er bijna 70 hectare (circa 140 voetbalvelden) rijke landbouwgrond verloren gaan. Als we het uitrekenen zou zelfs een omheining van 7 km lang nodig zijn, wat visuele vervuiling is.’

‘Als deze kazerne er komt zullen het geen 5 gebouwen zijn, maar een tienvoud ervan met wegen, beton, garages, opslagplaatsen, antennes en andere infrastructuur. Ondertussen is er al volop een actiecomité in gang geschoten dat tegen de plannen van dit kwartier is. We zijn dan ook van mening dat dit project ten koste zal gaan van onze nu al geplaagde landbouwers, onze wandelaars, onze fietsers en onze toeristische troeven op het vlak van natuur en open ruimte. Dit verdient de Godsbergkouter niet’, laat de N-VA weten.

N-VA Geraardsbergen spreekt de hoop uit dat andere partijen, politici en verenigingen zullen willen inzien dat de voorgestelde inplanting niet ideaal is, en doet een oproep om de koppen bij elkaar te steken en op zoek te gaan naar een alternatieve locatie.

Julien Borremans