Wie wil donderdag mee straatvinken in Zottegem?

In onze korte-nieuwtjes-reeks ‘Uit de paperassen van ’t stad’ (zie via deze link) kon u eerder reeds vernemen dat Zottegem intekende om dit jaar deel te nemen aan het burgerwetenschapsproject ‘Straatvinken’ (van de Universiteit Antwerpen en HIVA – KU Leuven) dat aan zijn vijfde editie toe is. In een persbericht dat het stadsbestuur hierover nu heeft laten verspreiden, wordt aan zo veel mogelijk Zottegemnaren gevraagd om hieraan deel te nemen en op donderdag 19 mei tussen 17 en 18 uur het verkeer in hun straat te tellen.

Straatvinken is een jaarlijks telmoment om na te gaan hoe gezond het verkeer in onze straten is. Tijdens dat telmoment moeten burgers op een papieren telformulier of via een speciale tel-tool gedurende één uur tellen en noteren hoeveel voetgangers, fietsers en andere voertuigen door hun straat passeren. Daarna gaan wetenschappers met die verzamelde resultaten aan de slag om ze te analyseren. Daarnaast kunnen de deelnemende straatvinken ook nog de bredere verkeersleefbaarheid van hun straat in kaart brengen en aangeven hoe ze hun straat beleven door, na het telmoment, de leefbaarheidsbevraging straat-O-sfeer’ in te vullen. Het ligt voor de hand dat hoe meer tellers, hoe preciezer de gegevens en telresultaten worden, ook voor Zottegem. Daarom worden inwoners die zelf op donderdag 19 mei straatvink willen zijn, verzocht zich aan te melden en in te schrijven via Straatvinken.be/ik-tel-mee.