Opschudding in Brakelse gemeenteraad: oppositie verlaat de zaal en raad werd afgelast

Teveel afwezigen bij de Brakelse Open Vld

 

Gisteren was er grote consternatie tijdens de start van de gemeenteraad. Een viertal raadsleden waren afwezig binnen de Open Vld wat genoeg was voor de oppositie om de raad te verlaten.

In september 2020 werd er een gemeenteraad afgelast omdat de toenmalige voorzitter van de raad Alexander De Croo bezig was met de regeringsonderhandelingen voor de vorming van de Vivaldi regering. De oppositie werd toen niet vooraf geïnformeerd en stond toen voor een gesloten raadszaal.

Hedwin De Clercq:  (Vooruit): “Gisteren hadden we in  normale omstandigheden een gemeenteraad voorzien in Brakel. We hadden reeds vooraf een vermoeden dat de meerderheid niet in getale aanwezig zou zijn .

Wat stelden we echter vast?

Vier leden van de meerderheid waren afwezig hetzij door vakantie of andere bezigheden .

Dit was reeds de derde keer dat dergelijke zaken zich voordoen en dat is toch wel van het goede teveel .

Ik had dan ook niet veel moeite nodig om de andere oppositiepartijen ervan te overtuigen om de vergadering niet te laten doorgaan door de zaal te verlaten. In het verleden werd de oppositie al eens huiswaarts gestuurd zonder voorafgaandelijke verwittiging.

Een tweede keer waren ze ook met onvoldoende mensen aanwezig om geldig te vergaderen maar toen lieten we de vergadering toch doorgaan.

We hebben toen vastgesteld dat bepaalde leden van het college dit echt grappig vonden dat we deze vergadering toch lieten doorgaan!

Dus was mijn keuze dit keer snel gemaakt en hebben we ze met de neus op de feiten geduwd.

Het toont aan dat er niet ernstig omgegaan wordt met het ambt van gemeenteraadslid.

Iedereen heeft recht op verlof maar dit moet toch ernstig overlegd worden binnen hun eigen fractie!

We stellen opnieuw  vast dat er geen enkel overleg bestaat tussen college en burgers  en al zeker niet onderling tussen de blauwe raadsleden en  het college! Triestig triestig……. triestig !!!

Ieder raadslid dient zich vragen te stellen over de verantwoordelijkheid die hij of zij hebben aangegaan toen ze verkozen werden. Ze moeten  meer respect tonen voor alle leden van de raad.

We stellen echter vast dat respect ver te zoeken is. Hun  eigen wil is wet en daar gaan we ons tegen blijven verzetten.”

Commentaar N-VA

Jan Haegeman: “De Brakelse VLD telt een absolute meerderheid van 15 op 23 gemeenteraadsleden. Toch slaagt deze meerderheid er regelmatig niet in om voldoende van die verkozenen ook effectief naar de gemeenteraad te krijgen. De voltallige oppositie is dat ondertussen helemaal beu en verliet de jongste zitting.

Verschillende gemeenteraadsleden van VLD komen vaker niet dan wel naar de vergadering. Enkele maanden terug daagde zelfs de hele VLD-fractie niet op. Op de jongste gemeenteraadszitting was het weer van dat: er daagden amper 11 VLD-gemeenteraadsleden op. De oppositie pikt dat niet langer.

 

Gemeenteraadslid Jan Haegeman (N-VA): “Amper enkele maanden geleden keurden we met de hele gemeenteraad nog unaniem een deontologische code goed, waarin de aanwezigheid op de gemeenteraden als cruciaal wordt bestempeld voor de goede werking. Maar keer op keer veegt deze meerderheid daar de voeten aan. Dat is niet alleen onrespectvol naar de kiezer die voor hen gekozen heeft, maar ook naar de oppositie die best wel wat werk in de voorbereiding van die gemeenteraden steekt.”

 

De oppositie besloot dan ook een krachtig signaal te geven en verliet op haar beurt de gemeenteraadszitting.

Jan Haegeman: ”Doordat ook de oppositie is opgestapt, waren er niet voldoende gemeenteraadsleden meer om de zitting wettelijk te laten plaatsvinden. De voorzitter van de gemeenteraad kon dus niet anders dan de vergadering afsluiten zonder dat er een agendapunt behandeld werd. Dat is erg jammer, want ik en mijn collega’s hadden best wel wat voorbereid. Maar we vonden het erg belangrijk om dit signaal te geven aan de bevolking: de meerderheid voor wie jullie hebben gestemd, vinden het niet belangrijk genoeg om ook effectief hun werk te doen. Het kan zijn dat je geen tijd hebt voor de gemeenteraad: maar dan kan je gerust ontslag nemen en een opvolger aan bod laten komen”.

 

Haegeman hekelt de receptiecultuur binnen de blauwe meerderheid.

 

Jan Haegeman: “Men verwijt mij wel eens dat ik te weinig op straat kom, en dat kan gerust zijn. Maar ik sta dan misschien wel niet op alle foto’s en ik schuim niet alle recepties af. Maar ik ben wel daar waar een gemeenteraadslid geacht wordt zijn werk te doen: in de raadszaal. Hopelijk dringt dit nu ook eens door bij de liberalen. De N-VA-fractie telt met zijn ene vertegenwoordiger 14 gemeenteraadsleden minder dan VLD, maar ik in 15 jaar tijd amper een zitting gemist.”

Bart Morreels( CD&V) :”De open vld meerderheid daagde op de gemeenteraad terug op met een gebrek aan meerdere raadsleden.

Dit is tevens niet de eerste maal. Vorig jaar stuurde de meerderheid zelfs eens volledig hun kat!

We vinden dit een totaal gebrek aan respect ten aanzien van de oppositie en het mandaat van raadslid.

Eens afwezig zijn om diverse redenen kan bij iedereen voorkomen natuurlijk, maar keer na keer is een brug te ver!

Daarom hebben we met de voltallige oppositie een statement willen maken door de vergadering te verlaten en een nieuwe Raad te vragen binnen de wettelijke termijn waar er wel voldoende leden van de meerderheid aanwezig zijn!”

 

 

Het Vlaams Belang en de CD&V hadden de raad grondig voorbereid maar waren solidair met de andere oppositiepartijen om de raad te verlaten.

Agenda gemeenteraad

De voltallige raad weet telkens een maand op voorhand – meestal of altijd de laatste maandag van de maand dat er een gemeenteraad is.

Veronique Lenvain (Vlaams Belang) : Door beroepsbezigheden moet ik mij daar steeds naar schikken.   

 

 

Burgemeester Stefaan Devleeschouwer en voorzitter van de raad Marcel Saeytijdt  betreurden dat de raad werd afgelast.

De burgemeester zei hierbij dat ook hij het niet gemakkelijk heeft om alle vergaderingen bij te wonen nadat zijn echtgenote op intensieve ligt na een ongeval.

Er was een hele delegatie uit Everbeek (Klaaie en Reepstraat) aanwezig tijdens de raad.  Deze voeren al een tijdje actie om beloften te bekomen dat hun straat die versleten is tot op de draad eindelijk eens wordt aangepakt.

Vorig week kwam een delegatie op het gemeentehuis toe maar werden ze de deur gewezen. Burgemeester Devleeschouwer antwoordde hier gisteren nog op dat er afspraken dienen gemaakt te worden. Niemand kan zonder afspraak zomaar het gemeentehuis binnen.

Gisteren had de delegatie uit Everbeek dan ook nog een gesprek buiten de raad met schepen voor mobiliteit Sabine Hoeckman.  In de wandelgangen horen we vertellen dat er bloembakken zouden worden neergezet in deze straten om een slalom te bekomen zodat de snelheid wordt afgeremd.

“Dit dossier sleept al jaren aan en werd totaal verwaarloosd.  In meer dan een halve eeuw werd  niks gedaan aan onze straten en reeds 15 jaar kwam ter sprake om hier iets aan te doen. Tot op heden werden we steeds wandelen gestuurd. Hopelijk komen er nu al enkele ingrepen om de leefbaarheid te vergroten.”

 

Wellicht zal er nu zo snel mogelijk een nieuwe gemeenteraad worden bijeen geroepen want er zijn enkele belangrijke dossiers die dienden verwerkt te worden.