Horebeke schenkt senioren en chronisch zieken ‘Gele doos’

Op voorstel van Groen Horebeke stemde de voltallige OCMW-raad op 30 mei er unaniem mee in om de zogeheten ‘Gele Doos’, een beetje te vergelijken met een brooddoos, ook in Horebeke in te voeren en gratis ter beschikking te stellen aan alle zelfstandig wonende burgers ouder dan 65 jaar aan, aan chronisch zieken, aan mensen met dementie of een beperking.

In zo’n Gele Doos – je bewaart ze in de koelkast – zitten alle belangrijkste persoonlijke en medische gegevens. Zo weten hulpdiensten in geval van nood meteen wat ze al dan niet kunnen of mogen. Door de meegeleverde sticker te plakken op de binnenkant van de voordeur, weten de hulpverleners dan ook dat ze alle noodzakelijke info in de koelkast kunnen vinden. “In geval van nood telt elke seconde,” stelt gemeenteraadslid Florian Vande Walle (Groen). “Als hulpdiensten worden opgeroepen, is het belangrijk dat zij snel over persoonlijke en medische informatie beschikken. Dankzij die gegevens te bundelen en in een gele doos bewaren, kan er efficiënter hulp worden geboden. De doos kan dus levens redden.”

Eerder had het BCSD in Horebeke reeds een positief advies uitgesproken over de uitrol van zo’n gele doos. “Dit was echter bijna een jaar geleden”, stelt Florian Vande Walle nog. “Sindsdien werd van het idee niets meer vernomen, noch werd de  ‘Gele doos’ aangeboden binnen de gemeente. Om die reden brachten we het op de OCMW-raad om de gemeente te motiveren ook met de uitrol te beginnen.”