Apotheker Carlos De Clercq: ‘Dit gaat ten koste van mijn klanten.’

Uitbreiding terras Grupello zorgt voor heibel.

 

Geraardsbergen. Apotheker Carlos De Clercq uit de Lessensestraat is het niet eens met de beslissing van het stadsbestuur om het terras van brasserie Grupello uit te bereiden tot voor zijn deur. ‘In eerste instantie moet mijn zaak duidelijk zichtbaar zijn. Dat is bij wet bepaald… Bovendien vragen mijn klanten een strikte privacy.’ Volgens Carlos De Clercq wordt dat niet meer gegarandeerd. Hij is niet te spreken over de communicatie met de stad Geraardsbergen. ‘We zijn nooit aangesproken geweest en op onze brieven werd niet geantwoord.’ We vroegen de uitbaters en eigenaars van brasserie Grupello om een reactie, maar die reageerden liever niet. Schepen Ann Panis reageert daarentegen wel.

Op 22 maart 2022 keurde het schepencollege de vergunning goed voor de brasserie Grupello – op de hoek van de Gustaaf Verhaeghelaan en de Lessensestraat – voor de uitbating van een zomerterras. Net als voor de andere zaken krijgt brasserie Grupello twee en een halve parkeervakken, op voorwaarde dat er voldoende doorgang is om de andere handelszaken te bereiken. Volgens het schepencollege is de uitbreiding van de terrassen nog steeds noodzakelijk in ‘het kader van de nog steeds durende coronapandemie’ en ‘ter bevordering van de stadsbeleving’.

Carlos De Clercq was verrast: ‘We werden van de beslissing van het schepencollege om het terras uit te breiden nooit op de hoogte gebracht.’ De apotheker naast brasserie Grupello is het niet eens met deze beslissing. ‘In eerste instantie moet mijn zaak duidelijk zichtbaar zijn. Dat is bij wet bepaald. Door het plaatsen van een terras neemt de zichtbaarheid van mijn zaak gevoelig af’, argumenteert apotheker Carlos De Clercq.

Privacy van de klanten
‘Bovendien vragen sommige klanten een strikte privacy. U kan zich wel voorstellen dat sommige behandelingen die in de apotheek worden verstrekt heel persoonlijk en soms uiterst gevoelig zijn. Het is dan bijzonder vervelend dat er mensen op het terras zomaar mijn zaak kunnen binnenkijken en op de voet kunnen volgen wat er gebeurt.’ Volgens Carlos is het al verschillende keren voorgevallen dat sommige bezoekers op het terras ongepaste opmerkingen maken op de aankoop van medicatie wanneer klanten de zaak verlaten. ‘Onze klanten voelen zich bekeken en dat geeft hun een ongemakkelijk gevoel. De sereniteit van mijn dienstverlening en de privacy van de klanten wordt geschonden. Erg vervelend.’

‘Trouwens, het terras neemt geen twee en een halve, maar drie parkeerplaatsen in’, geeft Carlos De Clercq nog mee. Uit het verslag van de mobiliteitsambtenaar blijkt dat het terras zodanig geplaatst is dat de er nog 1,2 meter gevrijwaard blijft voor het voetpad, terwijl in het besluit van het schepencollege duidelijk staat dat er 1,5 meter voor de voetgangers over moet blijven.

Volgens de apotheker kunnen minder mobile mensen minder goed de zaak bereiken. ‘Voor het terras er was, konden ze tot voor de zaak parkeren. Bovendien worden steeds meer klanten door het terras belemmerd om mijn zaak te bezoeken, waardoor ze wegblijven.’ Carlos De Clercq richtte zich verschillende keren tot de bevoegde schepen om zijn ongenoegen te uiten. ‘Ik had de indruk dat ik niet ernstig werd genomen.’

Communicatie
‘Ondanks onze communicatie zijn we als betrokken partij nooit aangesproken geweest of hebben we geen enkele medezeggenschap gekregen, noch is ons om een advies gevraagd. We hebben nooit antwoord gekregen op onze brieven, gericht aan het schepencollege’, geeft Carlos De Clercq nog mee. ‘De enige communicatie waren de verkeersborden die voor onze deur werden gezet met als opschrift: ‘Verboden te parkeren vanaf 1 april tot 2 oktober 2022.’ Volgens het stadsbestuur duurt de zomerperiode 6 maanden, voor mij is dat maar 3 maanden.’

‘Het plaatsen van een terras voor andere handelszaken is blijkbaar een exclusiviteit voor brasserie Grupello. Dat daarbij andere handelszaken worden belemmerd, is blijkbaar geen probleem.’ ‘Bovendien werd de uitbreiding van het terras genomen in het kader van de geldende coronamaatregelen, maar is het niet zo dat corona voorbij is?’ vraagt Carlos De Clercq zich af. Tot slot vraagt de apotheker uit de Lessensestraat zich af of brasserie Grupello wel zo’n groot terras nodig heeft. ‘De helft van de tijd zit het terras leeg. Bovendien is de zaak op zondag gesloten, toch wel een topdag voor het toerisme in Geraardsbergen.’

Apotheker Carlos De Clercq en zijn vrouw Suzy Janssens tekenden bij de provincie bezwaar aan tegen het besluit van het schepencollege waarin de toelating voor brasserie Grupello staat om het terras met twee en een halve parkeerplaats uit te breiden. ‘Uiteraard wens ik brasserie Grupello heel veel succes toe, maar dat mag niet ten koste van andere aanpalende zaken gaan. Ik hoop dat we in alle redelijkheid tot een oplossing kunnen komen’, besluit apotheker Carlos De Clercq.

Schepen Ann Panis reageert
‘Iedere horecazaak beschikt reeds enkele jaren over de mogelijkheid om een zomerterras en een uitbreiding aan te vragen conform het politiereglement. Dit was reeds het geval vóór de coronapandemie. Het schepencollege heeft beslist dat de uitbreiding van zomerterrassen een meerwaarde is voor ons centrum, zowel op het gebied van shopping als naar toerisme toe. Zowel de Economische Raad als de VZW Handelscentrum hebben een positief advies hierover gegeven, mits betaling van inname openbaar domein’, meent Ann Panis, schepen van o.a. Middenstand.

‘Onze dienst Economie en Mobiliteit bracht eind april jl. aan alle zaken een plaatsbezoek, eveneens aan de vernoemde horecazaak. Daar werd gevraagd om het terras aan te passen volgens de vergunning zodoende dat er voldoende doorgang is om de andere handelszaken te bereiken. Wat het parkeren betreft zijn er aan de overkant van de handelszaak voldoende shop-en go plaatsen.’

Julien Borremans