Werken Abdijpark kost bijna €1,2 miljoen meer dan gepland

Stéphan Bourlau: ‘Ik ga onderzoeken aan wat en hoe dit geld besteed is.'

Geraardsbergen. De herinrichting van het Abdijpark kost bijna €1,2 miljoen meer dan gepland. De werken werden aanvankelijk begroot op €700.000 maar de eindafrekening loopt op tot €1.867.267. Dat is bijna 2,7 keer meer dan begroot. ‘Ongezien’, laat Stéphan Bourlau (Het Alternatief) weten. ‘Nu dit dossier volledig afgerond is, ga ik onderzoeken aan wat en hoe dit geld besteed is.’ ‘Dat de renovatie van het park een dure mislukking zou zijn wordt ten stelligste tegengesproken’, reageert schepen Stephan De Prez (Open Vld). We kregen de reactie van Stephan De Prez pas ruim na de publicatie van de bijdrage.

Op maandag 2 december 2019 startten de werken aan het Abdijpark. Het Lokaal Bestuur Geraardsbergen wou het park omtoveren tot een aangename, speelse ontmoetingsplaats voor jong en oud, met veel respect voor de belangrijke historische waarde. Voor de herinrichting van het Abdijpark werd €700.000 uitgetrokken.

€ 1,2 miljoen meer
Tijdens de gemeenteraad van dinsdag 10 november informeerde Stéphan Bourlau (Het Alternatief) naar de voortgang van de werkzaamheden in het Abdijpark. Volgens de toenmalig bevoegde schepenen Martine Duwyn (Open Vld) en eerste schepen Fernand Van Trimpont (CD&V) liepen de werken van een leien dakje. Het einde van de werken werden toen voorzien in maart of april 2021. ‘Het ruimen van de vijver en het herprofileren van de oever zijn in volle gang. Het slib van de vijver moet worden geëvacueerd, wat een serieuze extra kost met zich meebrengt. Het totale prijskaartje wordt op € 1,5 miljoen euro geschat’, werd op de gemeenteraad van november 2020 meegedeeld, maar dat was andermaal een onderschatting.

Nu de eindafrekening van de werken is opgemaakt, bedraagt de eindfactuur €1.867.267, dat is €1.187.267 boven het gebudgetteerde bedrag. We vroegen het lokaal bestuur om uitleg, maar die kwam er niet.

Onderzoek volgt
‘Dat de renovatie van het Abdijpark bij de meeste Geraardsbergenaar negatieve reacties uitlokt, is een open deur intrappen.  In plaats van een mooi gerenoveerd park kregen wij een verwilderd, slordig en wanordelijk park. Bovendien duurden de werken een anderhalf jaar en de kosten rezen de pan uit.  Het voorziene budget van €700.000 blijkt nu volgens de eindstaat van de werken af te klokken op €1.867.267, wat bijna €1.200.000 boven het budget is.  Ongezien!  Nu dit dossier volledig afgerond is ga ik onderzoeken aan wat en hoe dit geld besteed is’, laat Stéphan Bourlau in een reactie weten.

Kant nog wal
‘In het bewuste artikel wordt beweerd dat de renovatie van het Abdijpark 1,2 miljoen meer kost dan begroot. Deze bewering raakt kant noch wal. Men vergelijkt wat voor fase 1 in het budget werd ingeschreven met de uiteindelijke kostprijs van het geheel van de werken, dit is niet ernstig. Fase 1 werd gegund voor een bedrag van +/- 615.000 euro. Fase 2 werd via verrekening gegund voor een bedrag van +/- 730.000 euro, wat een totaal maakt van ruim 1.345.000 euro. Tijdens de uitvoering werd voor bijna 300.000 euro aan verrekeningen goedgekeurd en werden we geconfronteerd met ruim 225.000 euro aan meerkosten binnen de voorziene posten. De meerkosten situeren zich vooral in grond- en wegenwerken (opbraak, grondverzet, aanvullen grond, extra herstel wandelpaden) en werken aan de vijver. De renovatie heeft inderdaad bijna 1,9 miljoen euro gekost, doch alle uitgaven waren ofwel noodzakelijk ofwel aangewezen om de renovatie van het park op een degelijke manier te kunnen verderzetten en/of voltooien. Dat de renovatie van het park een dure mislukking zou zijn wordt ten stelligste tegengesproken’, reageert schepen Stephan De Prez (Open Vld).

Julien Borremans