© Stad Zottegem

Zottegem: extra verkeerspaaltjes aan parking Oud-College

In een eerder NUUS-artikel over nieuwe parkeerverboden in Zottegem (zie via deze link) kon u vernemen dat in de gemeenteraadszitting van 25 april ll. het voorstel goedgekeurd werd om aan de in-/uitrit van de ondergrondse parking Oud-College in de Neerhofstraat op de boordstenen naar de Kasteelstraat toe over een lengte van ca. 10 meter gele onderbroken markeringen aan te brengen waardoor het verboden wordt om er te parkeren. Tot deze maatregel werd besloten omdat bij het uitrijden van de parking de zichtbaarheid van het aankomende verkeer richting Heldenlaan soms door geparkeerde voertuigen beperkt wordt Inmiddels is echter reeds vastgesteld dat deze markeringen niet volstaan en daarom is nu besloten om rechts van de in-/uitrit van de parking ook een viertal plooibakens te plaatsen op de rijweg (zie foto). Deze flexibele verkeerspaaltjes moeten het parkeerverbod beter visualiseren en het tegelijk fysiek onmogelijk maken om er te parkeren.