Herstellingswerken aan N42 en N46 vanaf maandag

Onlangs kon u via NUUS vernemen dat er herstellingswerken op til zijn aan de Gentweg (N46) op het grondgebied Herzele. In een eerder artikel kondigden wij ook al aan dat gelijkaardige werken gepland zijn aan het gedeelte van de N46 (Provinciebaan) vanaf de Molenweg in Velzeke tot aan het begin van de schoolomgeving in Hundelgem alsook aan het gedeelte Hundelgemsebaan vanaf het einde van dezelfde schoolomgeving tot aan het kruispunt met de Heksenmeers in Zwalm.

In opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer zal op elk van deze locaties het bestaande wegdek afgefreesd worden en nieuw asfalt aangebracht worden. Aan de N42 zouden deze herstellingswerken drie weken duren; voor de werken aan de N46 is een uitvoeringstermijn van twee weken voorzien. Wij herinneren er aan dat op beide gewestwegen vanaf maandag 8 augustus e.k. met deze werfzones en met de nodige omleidingen voor het verkeer rekening zal moeten gehouden worden. Hierover kunt u meer lezen via deze links:

Drie weken werken N42 Herzele. Omleiding via Langestraat Zottegem

Provinciebaan (Velzeke) en Hundelgemsebaan (Zwalm) krijgen nieuw asfalt

X