Brakelse gemeenteraad met heel wat vragen van de oppositie

Na het goedkeuren van de dagorde waren er heel wat vragen van de Brakelse oppositie tijdens het vragenuurtje.

Fusie – geen toenadering 

Hedwin De Clercq (Vooruit) beet de spits af met de vraag of Brakel werd benaderd om een fusie aan te gaan. De Clercq had zoiets opgevangen bij een hoger politiek niveau.

Burgemeester Stefaan Devleeschouwer  (Open Vld) liet nog eens uitschijnen  dat er momenteel geen gesprekken aan de gang zijn met een buurtgemeente. “Wij zijn nog niet benaderd en vraag is of dit in zo’n benarde tijden nog zo interessant is.”

Speelpleintje in Elst  – geen grond 

Bart Morreels (CD&V) had een vraag over de wijk Noordhoek in deelgemeente Elst. “Jaren terug was er een ‘belofte’ over een eventueel  creëren van een ontmoetingsplaats of een speelpleintje op deze site. Blijft het bij plannen?

Burgemeester Stefaan Devleeschouwer antwoordde hierop dat de gemeente over geen enkel stuk grond beschikt in deze wijk. Het is dan ook niet direct mogelijk om een speelpleintje te realiseren. Stel dat ment dit toch zou vinden – welke bewoner heeft dit dan graag naast zijn deur? Beloften zijn er nooit gemaakt.”

Besparingen – Straatverlichting gaat wellicht binnenkort enkele uren uit 

Veronique  Lenvain (Vlaams Belang) vroeg hoe er kan worden bespaard in deze energiecrisis.

Stefaan Devleeschouwer zei hierop dat iedere burger wel iets kan doen. Zo begint het met spaarlampen te gebruiken en te sensibiliseren  rond het regelen van de temperatuur. De  Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) heeft zo wel 10 geboden om te besparen. Zo hebben we een afspraak met netbeheerder Fluvius om te bezuinigen op openbare verlichting  – bvb doven tussen 23u en 5u – dat moet nog uitgewerkt worden met het behoud van verlichting op de kruispunten. 

Het is niet voor niks dat er zaken on hold worden gezet  – we zijn bezig met een besparingsronde- de kostprijs van het nieuwe zwembad kost heel wat meer dan geraamd .  Dit betekent dat we een serieuze inspanning moeten doen.

Voor mensen die grote problemen hebben is er nog steeds het vangnet van het OCMW. ”

Jan Haegeman (N-VA) zei dat dit voor de veiligheid niet zo veel uitmaakt of de straatverlichting blijft branden of niet.

Belastingen niet verhogen

Jan Haegeman (N-VA) tilde er ook zwaar aan dat er mogelijke besparingen via de pers werden uitgesmeerd vooraleer deze  aan bod komen tijdens de raad.

Burgemeester Stefaan Devleeschouwer zei dat er niemand naar de pers is geweest met voorstellen. Alleen zijn we eens uitgenodigd geweest tijdens een babbelbox. Er worden zaken on hold gezet in deze uitzonderlijke tijden en we moeten geld zoeken om te besparen. Dit wil niet zeggen dat we de belastingsdruk gaan verhogen  voegde schepen Peter Vanderstuyf   daar aan toe.

Afbakening centrum

N-VA politicus Haegeman  had ook vragen hoe het zit met de afbakening van het centrum – RUP

Schepen Peter Vanderstuyf zei dat er een versoepeling wordt ingesteld naar het aantal parkeerplaatsen per woning. Dit was eerder 1,5 en wordt nu teruggebracht naar 1. Meer details rond de afbakening centrum worden er naar voor gebracht op 29 november – middenstandscongres.

Jan Haegeman had ook bemerkingen met de verdere verappartementisering van het platteland. Recent werd het project – the vineyard voorgesteld langs de Ronsesestraat met luxe appartementen. 

Schepen Peter Vanderstuyf  liet verstaan dat dot project in orde is en dat er  geen echte hoogbouwprojecten mogelijk zijn in Brakel. 

Hoppinpunt

Gemeenteraadslid Hedwin De Clercq ( Vooruit) had vragen rond het Hoppinpunt dat vorige week werd  ingehuldigd lans de Spoorwegstraat.  Hij stelde vast of de deelauto’s wel gebruikt worden. Ik vroeg hier al enkele maanden cijfers van en heb deze nog steeds niet gekregen. “men gaat toch niet zeggen dat men die cijfers niet kan geven.’  Ik stel vast dat in recente projecten heel wat opstapplaatsen van De Lijn niet zijn aangepast voor andersvaliden. Wat is de kostprijs van dit Hoppinpunt?

Schepen voor mobiliteit Sabine Hoeckman zei dat dit Hoppinpunt moet bijdragen tot de basismobiliteit. Het project kostte voor Brakel een 14000 euro. De zuil waar heel wat info is terug te  vinden kost  7800 euro.

Wat de deelwagens betreft – dit zijn geen wagens die werden aangekocht door de gemeente.  We gaan  de mensen sensibiliseren over deze vormen van mobiliteit en wellicht kan ik binnenkort zeggen hoeveel dat deze wagens worden gebruikt.

Hedwin De Clercq was niet akkoord met dit antwoord  en zei hierop dat de mobiliteitsambtenaar toch moet kunnen zeggen hoeveel maal deze wagens worden gebruikt. ” Als dat ook al maanden moet duren.”

Sabine Hoeckman antwoordde Hedwin De Clercq dat hij naar de inhuldiging kon komen waar hij al zijn vragen kon stellen aan de aanwezige vertegenwoordigers (deelnemers Hoppinpunt)

Hedwin De Clercq bedankte daarvoor want daar worden dan foto’s genomen.

Kraaiestee

Bart Morreels (CD&V) had vragen over de asfalteringswerken in Brakel. Een voorbeeld hiervan is de Kraaiestee in Michelbeke die al weken – maanden is  afgefreesd wat zeer hinderlijk is voor de weggebruikers.

Sabine Hoekcman antwoordde hierop dat de aannemer buiten zijn termijn is gegaan en dat hij wellicht deze week is gestart.

Kimpestraat 

Veronique Lenvain  (Vlaams Belang) zei dat er heel wat ongenoegen is in de Kimpestraat omdat men er te snel rijdt. Schepen Sabine Hoeckman  zei hierop dat meetresultaten het tegendeel bewijzen en dat maar 0,04% er te snel rijdt.

Veronique Lenvain repliceerde hierop dat de meetapparatuur op een slechte plaats werd aangebracht (bocht)

Sabine Hoeckman : “langs de Leizemooie werd wel een verkeerskussen aangebracht om de snelheid te milderen. Hier reed 78% te snel.  Meten is weten.”

(nvdr: Opbrakel staat al enkele maanden onder zware druk door de grote omleidingen – werken Ronsesestraat wat gevolgen heeft op de kleinere wegen.)

Zwembad

Lien Braeckman  (CD&V) vroeg hoe het zat met de openingsdatum van het nieuw zwembad.  De scholen kunnen moeilijk vooruitplannen. Komt er een overlappingsperiode dat beide zwembaden open zijn? 

Schepen Marc De Pessemier kon nog niet zeggen wanneer het nieuwe zwembad effectief  zal opengaan. Krijgen we de sleutel in januari – dit zal de komende weken duidelijk worden.  Het zwembad is wel waterdicht. Een overgangsperiode dat de baden nog alle twee open zijn komt er niet. Een zwembad open houden is geen winst maar kost heel wat per maand. 

( nvdr kinderziekten aan een nieuw project zijn nooit uit te sluiten. Zo was er een groot probleem in Eeklo waar tegels los kwamen in het  nieuw zwembad en waren er in Oudenaarde problemen met het dak)

Mobiliteit –  belauto 

De gemeente Brakel pakte vroeger uit met een belauto. Vandaag zien we dat dit niet meer werkt vertelt oppositieraadslid Hedwin De Clercq. “De mobiliteit gaat er op achteruit – zo zijn er ook ingrepen bij de Belbus.”

Schepen voor sociale zaken Marijn Devalck: “Er is een gebrek aan vrijwilligers. Deze zijn vandaag moeilijk te vinden. In 2013 waren er nog 10. Corona heeft alles stilgelegd en heel wat vrijwilligers zien het niet zitten om te rijden op alle uren en dagen. Dit initiatief is dan ook op heden niet werkbaar. Mogelijks wordt er nog opnieuw opgestart maar dit kunnen we niet beloven.”