Oude zakken Horebeke steunen het goede doel

Op 5 augustus mochten de ouden zakken na 2 jaar wachten eindelijk hun 20e
fuif organiseren.
De koer van jc Arcadia in St Kornelis Horebeke was bijna te klein voor de 700 aanwezige.
Er werd gedanst en gefeest op de muziek van dj Angelo, Tars en Turbeau (Franky De Smet-Van
Damme van Channel Zero) tot in de late uurtjes.
Veel volk betekent ook mooie inkomsten.

Dimi Vandeputte:” Wij zijn dan ook fier dat we 6000 euro mogen
wegschenken aan onze goede doelen. De Walhoeve, de Bolster, St Franciscus Velzeke en
internaat24 krijgen elk 1500 euro. Deze instanties werken met volwassene of kinderen met een
beperking of die in armoede leven. Ons geld is dus zeker en vast goed besteed.
Langs deze weg willen wij in naam van deze goede doelen, alle aanwezigen en sponsors bedanken.
Want het is dankzij hen dat wij deze liefdadigheidsinstellingen kunnen steunen.
Door de mooie opkomst en winst, zijn wij heel erg gemotiveerd om er volgend jaar op vrijdag 4
augustus terug een fantastisch feestje van te maken.
Indien er iemand een vereniging of instelling kent die van onze steun wil genieten, mogen zij altijd
contact met ons opnemen.”