Geuzen vieren 150 jaar Nieuwe Kerk

Een jubileum van 150 jaar komt niet alle dagen voor. Toch vieren de protestanten van de Geuzenhoek te Horebeke volgende zondag 16 OKTOBER een uitzonderlijke gebeurtenis. Na eeuwen van vervolging mochten ze begin negentiende eeuw in alle vrijheid hun geloof belijden. Toch zou het nog tot 1872 duren vooraleer er een volwaardige kerk kwam op Korsele. De bouw ervan werd gefinancierd door een vroege vorm van crowdfunding en giften uit allerlei hoek. En zo verrees naast het kerkhof een neogotisch gebouw dat sindsdien bekend staat als de “nieuwe kerk”.

Het programma van de jubileumviering voorziet een dankdienst om 10 uur. Daarna volgt om 14u.30 een feestelijke viering met een historische terugblik, muziek, evocaties, herinneringen en toespraken. Aansluitend receptie en vrij bezoek aan de tijdelijke tentoonstelling in het protestants museum.