NEDERZWALM-HERMELGEM houdt zijn eeuwenoude traditie in ere met “KERMESSE” op 1 november.

 

Inderdaad , tot voor enkele jaren werden te Nederzwalm op 1 november (Allerhelige in de volksmond) nog vier missen gehouden — telkens met volle kerk

Meegaand met de evolutie van de tijd, werden er dat door de jaren heen, twee, dan éen en in 1916 zelfs geen meer.

Betreurenswaardig was dat — Een eeuwen oude traditie (bestaat sinds 1651) was verdwenen… Het was een even oude sterke traditie dat de inwoners van de omliggende gemeenten die in de geschiedenis en samenhorigheid vormden (Het land van Rhode ) — Nederzwalm — Hermelgem —

Meilegem, Beerlegem, St. Maria-Latem en Paulatem en toch ook al meer dan 50 jaar alle andere deelgemeenten van Zwalm en zelfs ver daarbuiten, die dag naar dat dorp terugkeerden, velen de mis bijwoonden, de zegen kregen met de relikwie van Alle Heiligen (het schrijn is er sinds 1651 – en zal nu te zien zijn)

Het kerkhof bezochten, familiebijeenkomsten plaatsvonden en vooral dat zeer veel bekenden elkaar terug ontmoetten in de toen talrijke dorpscafeetjes en eetgelegenheden. Kortom een sterke reünie van families, vrienden en kennissen.

Gelukkig — dank zij het organiserend comité en met de medewerking van de pastoor en de parochiale eenheid werd deze aloude traditie in ere hersteld.

Op dinsdag 1 november 2022 na de mis van 10 uur met het kerkkoor van Zwalm-Horebeke worden de overledenen herdacht, worden de kaartjes en de symbool kruisjes voor de overledenen van dat jaar uitgereikt aan de familie

Na de dienst wordt achteraan in de kerk een GRATIS HAPJE EN GLAS aangeboden door Wesly en Nathalie van “De Patrijs” aan alle aanwezigen. Een goede gelegenheid voor een gezellige babbel en vernieuwende kennismaking.-

Maar… Er is meer – veel meer !

Op initiatief van het organiserend feest comité — JW Nederzwalm,

zal er op het dorpsplein vanaf 10 uur tot 19 uur de aloude KERMIS zijn. De kindermolen is er GRATIS ter beschikking van alle Linderen.

Andere kermisattracties verwachten er ook de talrijke bezoekers voor de traditionele volksspelen

Het is vooral dankzij  de financiële medewerking van Jean Schiettecatte en Koen De Raeve dat Allerheiligen KERMIS weer nieuw leven krijgt. Daarom veel dank en waardering.

Vooral de Neder ZWALMSE gemeenschap weet dit initiatief ten volle te appreciëren. Wij hopen er met de vele bezoekers een gezellig babbeltje te slaan.

Een dorps reünie van het zuiverste soort !!!