Brakel versterkte haar dienstverlening aan ondernemers met ondersteuning van de Provincie Oost-Vlaanderen

Digitale geschenkbon in de maak

Begin 2021 is Gemeente Brakel in zee gegaan met de Provincie Oost-Vlaanderen in het kader van het EFRO-project ‘Onderneem Er Op Uit’. Samen hebben ze de gemeentelijke dienstverlening ten aanzien van lokale ondernemers versterkt. Zo ontstond de zondagsmarkt en werden vormingsavonden voor ondernemers gehouden. Ondanks de positieve samenwerking zit een verlenging van de provinciale begeleiding in 2023 zit er, om budgettaire redenen, niet in.

Expert lokale economie ondersteunde de gemeentelijke diensten

Concreet kwam Peter Ameel (expert lokale economie van de Provincie) om de veertien dagen naar Brakel voor overleg met Kimberley Vanlierde (gemeentelijk aanspreekpunt lokale economie) en marktleider Joris Bakkaus. Op basis van die besprekingen werden teksten aangepast of opgesteld. Zo werd het marktreglement (reglement op ambulante handel) herzien en ondertussen kent Brakel ook haar zondagse voedingsmarkt, naast de wekelijkse markt op woensdag. Ook het Kermisreglement werd geactualiseerd. Voor andere thema’s (zoals foodtrucks) werden dan weer ontwerpteksten opgesteld.

Maar er waren ook activiteiten met provinciale steun. Zoals het Marktplein dat in augustus 2021 een dag een ‘Horecaplein’ werd. Of de vormingsavond voor ondernemers over hoe personeel aantrekken en behouden. Of retailspecialiste Katlijn Voordeckers als spreker op het Middenstandscongres, waarbij de aanwezigen ook haar boek “Vermerkvuldig” meekregen, geschonken door het gemeentebestuur.

De leegstand werd geïnventariseerd en er werd actief bemiddeld om een nieuwe invulling te krijgen van een leegstaand pand. Het luik ‘ondernemen’ op de gemeentelijk website is nu een stuk informatiever. En er werd geholpen bij het opmaken van subsidieaanvragen.

Pas gestarte ondernemers krijgen sedert vorig jaar een wegwijsbrief van de gemeente (met info over het aanspreekpunt op de gemeente, de geschenkbon, de Middenstandsraad, en zo meer).

Best wel een aardig resultaat voor Brakel. Het economisch beleid heeft ondanks corona extra ruggensteun gekregen, mede dankzij de ondersteuning van de provincie.

Voor volgend jaar wordt er gedacht aan een digitale geschenkbon (naast de huidige papieren versie). De eerste voorbereidingen hiervoor zijn al gebeurd. En op vraag van de Middenstandsraad werd recent een subsidieaanvraag ingediend voor een digitale handelsgids, om onze zelfstandigen nog meer bekendheid te geven en het lokaal kopen te stimuleren.

Een verlenging van de provinciale begeleiding in 2023 zit er echter, om budgettaire redenen niet in. Maar er kan wel worden teruggekeken op een fijne samenwerking tussen de provincie en gemeente. Het is een mooi voorbeeld van de begeleidende en ondersteunende rol die de Provincie Oost-Vlaanderen speelt ten aanzien van haar gemeenten.

Voor een minieme bijdrage werd de dienstverlening van de kleinere gemeenten op een niveau gebracht dat je eerder zou verwachten in grotere gemeenten. Met mooi resultaat voor Brakel en haar ondernemers.