Beperkt eenrichtingsverkeer en aanpassing parkeersituatie in buurt van AZ Sint-Elisabeth

In en aan de rand van het centrum van Zottegem zijn er nog heel wat straten waar eenrichtingsverkeer van toepassing is én waar deze regeling ook zowel voor het autoverkeer als voor de (brom)fietsers geldt. Teneinde toch het fietsgebruik te stimuleren, is het daarom de bedoeling om in zo veel mogelijk van die straten het zgn. beperkt eenrichtingsverkeer (BEV) in te voeren, waardoor fietsers en bromfietsers klasse A er dan wel ook in de tegengestelde richting van het autoverkeer mogen rijden. Dit wordt binnenkort het geval in drie straten in de buurt van het AZ Sint-Elisabeth. Om dit mogelijk te maken, zal dan ook in die straten een fietssuggestiestrook voorzien worden naast nog andere flankerende maatregelen.

  • In de Groenstraat (deel tussen Godveerdegemstraat en Léon Lefèvrestraat) zal de fietssuggestiestrook aangebracht worden langs de kant van de woningen. Aan de overkant zal er niet meer schuin in de berm mogen maar zijdelings langsheen de bermafsluiting moeten geparkeerd worden.
  • In de Léon Lefèvrestraat komt er een fietssuggestiestrook langs de kant van de pare huisnummers (waar nu nog parkeerplaatsen afgebakend zijn), met als gevolg dat er dan zal moeten geparkeerd worden aan de overzijde van de straat waar er een 16-tal parkeerplaatsen zullen zijn.
  • In de De Colfmackerstraat voorzien de plannen een fietssuggestiestrook langs de kant van de onpare huisnummers en bijgevolg ook het overbrengen van de parkeerplaatsen naar de overzijde. Hierdoor zal het aantal mogelijke parkeerplaatsen in deze straat echter zowat gehalveerd worden en zullen er nog een viertal parkeerplaatsen zijn ter hoogte van de appartementsgebouwen 4 – 6 alsook één voorbehouden parkeerplaats voor personen met een beperking ter hoogte van huisnummer 8.

Nadat deze plannen in de gemeenteraad van 16 mei goedgekeurd werden, liet het college van burgemeester en schepenen vijf mogelijke aannemers aanschrijven voor een prijsofferte. Op basis hiervan zijn de werken voor het aanbrengen van de fietssuggestiestroken inmiddels toegewezen aan de firma Remotec uit Sint-Denijs-Westrem tegen de kostprijs van 25.473,83 euro zodat mag verwacht worden dat de uitvoering ervan over afzienbare tijd zal gebeuren. Uiteraard zal in deze drie straten dan ook de verkeerssignalisatie (moeten) aangepast worden.