Nog vijf vacatures bij stad Zottegem

In een eerder NUUS-artikel (zie via deze link) hebben wij bericht over de vacante functie van diensthoofd burgerzaken bij de stad Zottegem, waarvoor geïnteresseerden zich trouwens nog tot zondag 9 april e.k. kandidaat kunnen stellen. Daarnaast wil het stadsbestuur ook overgaan tot de aanwerving van nog een vijftal andere nieuwe medewerkers (m, v, x): een elektricien en een polyvalente arbeider voor de technische dienst, een jeugdconsulent voor de jeugddienst en jeugdbeleid, een polyvalente onthaalmedewerker voor de jeugd- en sportdienst alsook een deskundige noodplanning en evenementen.

Alle informatie over functie en profiel, aanbod en aanwervingsvoorwaarden, selectieprocedure enz. is via www.zottegem.be/vacatures terug te vinden. De selectie gebeurt door het externe bureau Probis / CC Select uit Brussel (tel. 02 467 35 40, ook voor bijkomende inlichtingen). Solliciteren voor deze (alle vijf) voltijdse contractuele jobs voor onbepaalde duur kan eveneens tot uiterlijk zondag 9 april e.k.