Rode Kruis Zottegem: bloedinzamelingen op afspraak

Opgelet: fout in Infokrant Egmont

In samenwerking met de plaatselijke Rode Kruis-afdeling worden er door het Oost-Vlaams Bloedtransfusiecentrum van het Rode Kruis Vlaanderen ieder jaar in Zottegem om de drie maanden (in januari, april, juli en oktober) bloedinzamelingen gehouden. Telkens vinden er dan drie sessies plaats.

In het kader van de tweede reeks bloedinzamelingen van dit jaar kunnen vrijwillige bloedgevers zich in het Lokaal Dienstencentrum Egmont op de OCMW-site (ingang via de A. Gevaertlaan) aanmelden op woensdag 12 april van 16 tot 19 uur alsook op vrijdag 21 en 28 april telkens van 17 tot 20 uur (* zie onderaan). Om alles veilig te laten verlopen, worden deze bloedinzamelingen zoals in volle coronatijden nog steeds – en dit zal ook verder in de toekomst het geval blijven – georganiseerd op basis van een vooraf gemaakte afspraak. Dit kan telefonisch via het gratis nummer 0800 77700 of op de website donorportaal.rodekruis.be. Naast de trouwe vrijwillige bloedgevers zijn uiteraard ook nieuwe kandidaat-donoren welkom, eveneens op afspraak.

(*) Foutief in Infokrant Egmont – In de laatste vier nummers van het maandblad Infokrant Egmont wordt telkens meegedeeld dat er op vrijdag 14 april een bloedinzameling voorzien is. De aandacht wordt er op gevestigd dat er, in tegenstelling met die aankondiging (het is niet de eerste keer dat in dit magazine foutieve informatie te lezen staat), op die dag helemaal geen bloedinzameling gepland werd.