Wegenwerken op Pelgrim, Stationsstraat en Windekekouter zijn voltooid

Controverse over snelheids-remmende infrastructuur

De wegenwerken op Pelgrim, Stationsstraat en Windekekouter zijn achter de rug. Op donderdag 11 mei 2023 werd de laatste asfalt-laag aangebracht op de Windekekouter. Het wegdek was in de Pelgrim, Stationsstraat en Windekekouter dringend aan herstelling toe. De werken startten op 15 maart in de Stationsstraat en Pelgrim. Nadien kwam het wegdek op de Windekekouter aan de beurt. De werken waren afhankelijk van het weer – het regende vaak –  toch konden de werken afgerond worden op vrijdag 12 mei (twee weken later dan oorspronkelijk gepland). Er werd ook rekening gehouden met de gebruikers van het openbaar vervoer, er is meer comfort aan de bus-havens. De bus-hokjes zijn verhoogd aangelegd.
De werken werden uitgevoerd in twee fasen, telkens werd er voor de voertuigen en fietsers een verschillende omleiding toegepast, richting Oosterzele was er steeds doorgaand verkeer, richting Zwalm werd omgeleid. We kunnen alleen maar de wegenwerken toejuichen, het wegdek in de Windekekouter, Pelgrim en Stationsstraat vertoonde veel hiaten, de slijtage was zichtbaar. Als inwoner van de Windekekouter kunnen we bevestigen dat er weinig hinder was. Het wegdek in de Stationsstraat vertoonde veel gebreken door slechte herstellingen van nutsleidingwerken, de asfalt-laag was her en der tot op den draad versleten. Er werd een nieuwe asfalt top- en onderlaag aangebracht. Men pakte ook de grote verzakking aan ter hoogte van kruispunt Stationsstraat en zijstraat Streekt. In de Pelgrim tot kruispunt Spiegel werd over de volledige breedte en lengte van de weg de toplaag asfalt vernieuwd. In de Windekekouter is over de volledige lengte een nieuwe toplaag en – plaatselijk – een onderlaag aangelegd. De verzakte greppels werden hersteld. In fase 1 a (Stationsstraat) was er voor de fietsers in beide richtingen doorgang langs de werfzone. In fase 1 b (Pelgrim tot kruispunt Spiegel) en fase 2 (kruispunt Spiegel en Windekekouter) was er voor de fietsers een omleiding  via Hoeksken, Hettingen, Sporthal en zo verder via de fietsverbinding richting Dorp. In beide fasen was er steeds doorgaand verkeer voor al het gemotoriseerd verkeer richting Oosterzele. De wegomleggingen werden duidelijk aangebracht.
Er werd in de Windekekouter snelheids-remmende infrastructuur aangelegd. De meningen zijn verdeeld. ‘We hadden ze liever niet in het straatbeeld zien verschijnen, ze worden nog te vaak te pas geïnstalleerd, alsof dat de oplossing is om wagens trager te doen rijden. Het is niet zonder gevaar, denken we bijvoorbeeld aan wielerwedstrijden’, klinkt het enerzijds. Anderzijds zijn er dan wel voorstanders van de snelheids-remmende infrastructuur. ‘Snelheids-remmende maatregelen vergroten de verkeersveiligheid, een zigzag leidt ertoe dat men meer op zijn hoede is, er is een zichtbaar obstakel dat de attentie verhoogt, het doet je snelheid aanpassen’. De snelheidsremmers zijn aangeduid met rechtopstaande gele reflecterende kokers.
Wat voorafging. Sinds 2013 is er op de Windekekouter maximum 50 km/u toegelaten in plaats van de eerdere 70 km/u. Het gemeentebestuur, de verkeerscommissie, de lokale politie stonden meteen achter de vraag van de inwoners van de Windekekouter om de snelheid van 70 km/u naar 50 km/u te brengen. De aanpak: er werden parkeervakken aangelegd, geregeld digitale snelheidsborden (U rijdt) geplaatst. Op 27 oktober 2011 werden geschrankte parkeervakken in volle lijnen aangelegd met de bedoeling de rijsnelheid van het vele doorgaand verkeer te vertragen. Deze lovenswaardige maatregel bleek echter niet voldoende effectief. Wijlen Herman De Moor stelde een petitie op, trok van huis naar huis, met het verzoek de maximumsnelheid te beperken tot 50 km/u. Het gemeentebestuur had oog voor de problemen en stuurde het dossier naar de toenmalige minister Hilde Crevits. Na het unaniem positief advies van de verkeerscommissie, bekrachtiging door het college, het opmaken van een aanvullend politiereglement en de goedkeuring door de gemeenteraad kreeg Oosterzele op 31 januari 2013 van AWV de uiteindelijke goedkeuring voor de gevraagde snelheidsverlaging. Maar er zijn nog steeds weggebruikers die de volle lijnen van de parkeervakken overschrijden en die zich niet houden aan het reglement ondanks de lovenswaardige maatregelen.  (marcel van de vijver, foto’s danny de lobelle)