Nog vijf bijkomende publieke laadpunten in Zottegem

Zoals wij toen hebben meegedeeld, werd in de gemeenteraad van 17 april ll. beslist om, naast de twaalf plaatsen waar men al langer kan gebruikmaken van publieke laadpalen, nog vijf andere locaties te voorzien voor het opladen van elektrische wagens: op het Sint-Hubertusplein (Sint-Maria-Oudenhove), op het André Schotteplein (wijk Lelie), in de Deinsbekestraat (naast de reeds bestaande oplaadpunten aan het OCMW), op de parking aan de Nijverheidsstraat (centrum) en op de parking in de Nieuwpoortmolen (nabij de kerk van Oombergen).

Over afzienbare tijd zal men ook op nog eens vijf andere plaatsen terechtkunnen om er de wagen op te laden: op de buurtparking in de Ledebergstraat (Strijpen), op de parking aan de Meersstraat (Strijpen), aan het stedelijk Ontmoetingscentrum in de Hazestraat (Sint-Maria-Oudenhove), op de parking Bevegemse Vijvers (reeds 1 bestaande plaats) en in de Wolvenstraat (ter hoogte van huisnummer 5, Strijpen). Tijdens de gemeenteraadszitting op maandag 19 juni zullen de aanvullende politiereglementen ter goedkeuring voorgelegd worden om aan die laadpunten ook de nodige parkeerplaatsen die zullen voorbehouden zijn voor het opladen van elektrische voertuigen, te kunnen afbakenen en inrichten.