Oosterzele gaat zijn bossen uitbreiden

Aankoop van 44.221 vierkante meter

Oosterzele koopt een perceel grond aan om zijn bos uit te breiden. Het perceel ligt ter hoogte van Berg en is 4,42 hectare groot. De grond paalt aan een bestaande boszone. Door de aanplant van een aangrenzende nieuwe boszone creëert het lokaal bestuur meer groen, leefbaarheid en biodiversiteit in de gemeente.

De gemeente zocht al verschillende jaren naar gronden om bossen uit te breiden. In 2005 sloot ze zich aan bij een project ‘realiseren en inrichten van een speelbos op gemeentelijk niveau’. Binnen dit project kocht de gemeente in 2009 twee percelen aan in Scheurbroek met een oppervlakte van 30.200 m². In 2018 volgden drie aansluitende percelen met een bijkomende oppervlakte van 26.830 m². Daarboven kocht de gemeente vorige maand een aanpalend perceel met 21.292 m² oppervlakte om de bestaande zone van het speel- en geboortebos uit te breiden. Inwoners kunnen er genieten van het bos, de inrichting en beplanting. De inrichting van de nog braak liggende percelen staat gepland. Nu heeft de gemeente de kans om een perceel grond te kopen op de Berg, gekend als de oude site van de broers Verlee. De volledige site van 91.311 m² staat te koop. Door de grootte van het terrein deelt de gemeente de aankoop met een particuliere koper. Oosterzele koopt 44.221 m² aan. Deze bosuitbreiding sluit aan bij een bestaand bossenbestand van ongeveer 4,5 hectare ten noorden van de betrokken percelen. In het zuiden kan de nieuwe boszone aansluiten aan het Heidebos.
Schepen van Openbaar Groen en Klimaatbeleid Christ Meuleman: “Het bos kan dienst doen als buffer tussen de N42 en Broek en het centrum van Balegem. Door de aankoop en aanplanting van dit bos zorgen we in de jaren die komen voor meer biodiversiteit, minder fijn stof en meer bewegingsmogelijkheden voor alle inwoners van Oosterzele.” Hij vervolgt: “Een aantal jaar geleden kwam de site in opspraak door een vergunningsaanvraag voor een asbeststort, velen herinneren zich wellicht de petitie en opstand tegen de komst daarvan. Door deze aankoop is er geen sprake meer van de aanvraag en inrichting van een asbeststort, wellicht de grootste win-win voor onze gemeente en alle inwoners.”De Vlaamse overheid voorziet middelen uit het boscompensatiefonds voor de aankoop van te bebossen gronden in het Vlaamse Gewest. Voor deze aankoop kan de gemeente een subsidie ontvangen van 90 % van het aankoopbedrag, inclusief alle aankoopkosten. De gemeente diende een subsidieaanvraag in met een ontwerpplan voor de aanplanting van het bos. Voor advies bij het ontwerp zal het samenwerken met BOS+, Agentschap voor Natuur en Bos, Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen, natuurverenigingen en inwoners. (mvdv, foto’s ddl)