Weldra nieuw asfalt in zes Zottegemse straten

Ieder jaar wordt door het stadsbestuur een budget voorzien om herstellingswerken aan gemeentewegen uit te voeren en nadat in de gemeenteraadszitting van 17 april ll. hiervoor groen licht werd gegeven, kon u in een vroeger NUUS-artikel al vernemen welke Zottegemse straten (of een deel ervan) ditmaal nieuw asfalt zouden krijgen. Nu kunnen wij ook meedelen waar en wanneer dit – zeer binnenkort – zal gebeuren:

  • in Erwetegem in de Potaardestraat op donderdag 28 september
  • in Sint-Maria-Oudenhove in de Oudenhovestraat (tussen huisnrs. 1 en 7, aansluiting met Sint-Hubertusplein) op donderdag 28 en vrijdag 29 september
  • in het centrum in de Kasteelstraat (onderste helft, tussen Graaf van Egmontstraat / Meersstraat en huisnr. 100) op vrijdag 29 september
  • in Velzeke in de Bosmierweg van vrijdag 29 september tot maandag 2 oktober
  • in Leeuwergem in de Hendrik Consciencestraat en Klokfontein van vrijdag 29 september tot dinsdag 3 oktober.

Het college van burgemeester en schepenen liet zeven (niet-Zottegemse) mogelijke aannemers aanschrijven voor een prijsofferte en op basis daarvan is de uitvoering van de werken toegewezen aan de nv Van Robays uit Zulte tegen het inschrijvingsbedrag van 120.657 euro (de totale kostprijs was geraamd op 149.239 euro). Overal zal de bestaande asfaltlaag afgefreesd en een nieuwe asfaltlaag aangebracht worden. Uiteraard zullen de betrokken straten (volledig of deels) tijdens de werken afgesloten worden voor het verkeer en zal er met plaatselijke omleidingen rekening moeten gehouden worden.