Vooruit Zottegem: inzamelactie van winterkledij voor kinderen

Uit de Kansarmoede-index van Kind en Gezin blijkt dat in Vlaanderen één kind op zeven opgroeit in armoede en dat ook in Zottegem bijna 9 % van de kinderen tussen 0 en 3 jaar opgroeit in een kansarm gezin. Daarom houdt Vooruit Zottegem naar aanleiding van de Werelddag ‘Verzet tegen Armoede’ opnieuw – voor de vierde keer – een inzamelactie van winterjassen, mutsen en sjaals voor kinderen. Deze zullen dan ter beschikking gesteld worden van Twinkeltje, de ruilwinkel van het Huis van het Kind in Zottegem, zodat ze vandaaruit kunnen bezorgd worden aan de kindjes die er het meest nood aan hebben. Wie deze acte wil steunen en een winterjasje dat bijvoorbeeld te klein geworden is voor de eigen kinderen, een muts en/of een sjaal wil schenken, kan met deze kledingstukken terecht op zaterdag 21 oktober tussen 10 tot 12 uur in Het Volkshuis op de Zottegemse Markt.