Climaxi vraagt onteigening woningen in overstromingsgebied en vliegveld Overboelare. En wat met de Gavers?

Climaxi verwijst strategisch Plan Dender naar de prullenmand

Denderstreek. Climaxi zet zich schrap tegen het Strategisch Plan Ruimte voor Water Dendervallei van De Vlaamse Waterweg nv, Departement Omgeving en Provincie Oost-Vlaanderen. Climaxi vat haar bekommernissen samen in een goed gemaakt filmpje (klik op de link) en dient bezwaar in. ‘Het plan is niet becijferd en vertrekt van het bizarre idee dat Wallonië plots 25% minder water gaat doorsturen naar Vlaanderen’, aldus Filip De Bodt. Climaxi pleit ook voor de onteigening van o.a. het vliegveld van Overboelare.

Filip De Bodt van o.a. Climaxi

Naast het Denderplan bestaat er nog een plan voor de behandeling van de zijrivieren van de Dender. ‘Het bestaan van meerdere plannen verhindert de verdere eengemaakte uitwerking van een algemeen Denderplan. De aanpak van de zijrivieren en hellingen dient integraal deel uit te maken van het algemeen Strategisch Plan Dender. Ook de vernieuwingen van de sluizen en het optrekken van de bevaarbaarheid van de Dender van Aalst tot Dendermonde moet aan bod komen, net als de invloed van het plan op Wallonië’, vindt Filip De Bodt.

Geen bouwvergunningen in overstromingsgebied
Uiteraard is het van belang dat Wallonië en Vlaanderen hun aanpak op elkaar afstellen. ‘In het verleden was de onvolledige aanpak van dergelijke MER’s al menige keer de oorzaak van schorsingen door de hogere rechtbanken in dit land.’ Climaxi merkt op dat de Vlaamse Regering een intendant heeft aangesteld om het proces te begeleiden, maar intussen staat de goedkeuring van het Strategisch Plan op de agenda. Wat moet er dan nog worden begeleid?

Climaxi pleit ervoor om geen bouwvergunningen meer uit te reiken in overstromingsgebied. In Geraardsbergen werden langsheen de Molenbeek en de Dender al bouwvergunningen uitgereikt. Intussen loopt er een nieuwe aanvraag voor de bouw van een alleenstaande meergezinswoning met 17 wooneenheden aan de Vooruitzichtstraat, op een plaats waar het de afgelopen twee maanden reeds twee keer is overstroomd.

Als het aan Climaxi ligt dan zullen huizen die in overstromingsgebied zijn gebouwd, worden onteigend. De bewoners zouden dan degelijke vergoedingen krijgen om een nieuwe gelijkaardige woning te kopen. Dit geldt ook voor het vliegveld van Overboelare. En wat met De Gavers? De Gavers had de afgelopen weken ook tweemaal met wateroverlast af te rekenen. ‘Kunnen zwembad en camping behouden worden? Bewoners en gebruikers willen op dit vlak vooral duidelijkheid’, Vraagt Filip De Bodt zich luidop af.

Climaxi verwijst het Strategisch Plan naar de prullenmand omdat het ‘onvolledig becijferd’ is: ‘Men zegt dat er in elk scenario zo een 25 % minder water uit Wallonië gaat komen, maar op geen enkele wijze kan worden aangenomen dat dit zo zal zijn.’  Het plan is volgens Climaxi te veel gebaseerd op giswerk.

Bezwaar indienen tegen het Strategisch Plan Ruimte voor Water Dendervallei kan tot 22 maart.

Julien Borremans

Film over bezwaren van climaxi: