Cafetaria Bevegemse Vijvers: stad Zottegem kiest Herzelenaars Liam en Alex Haesebeyt (Dance D-Vision) voor uitbating zomer pop-up bar

Schepen Brecht Cassiman (N-VA) laat weten dat Herzelenaars Liam en Alex Haesebeyt (bekend van het festiva Dance D-Vision, zie link) door de stad Zottegem werden aangesteld als uitbaters van de zomer pop-up bar van de cafetaria aan de Bevegemse Vijvers (voorafgaande oproep na dispuut met eerdere uitbater zie link). Wat de definitieve uitbating van de cafetaria betreft, zoekt de stad Zottegem nog steeds naar gegadigden.

“Op maandag 24 juni om 20u verwelkomen we geïnteresseerde ondernemers voor een infoavond over de concessie van de cafetaria van de Bevegemse Vijvers”, licht schepen Brecht Cassiman toen. “Deze zal doorgaan in de feestzaal boven het zwembad. Na een bondige uiteenzetting door Wim Rasschaert over de concessievoorwaarden – een verhaal van rechten en plichten – krijgen alle aanwezigen de mogelijkheid tot een plaatsbezoek. Verschillende enthousiaste ondernemers hebben zich de voorbije weken en maanden al spontaan aangemeld: met een goed plan en een goeie horecamentaliteit biedt deze locatie alles om een succesverhaal te schrijven! Ik wens ook uitdrukkelijk de broers Liam en Alex Haesebeyt te feliciteren met de toewijzing van de zomer pop-up bar: deze zal van eind juni tot eind september de deuren openen, elke week van woensdag tot en met zondag. Meer info volgt!”