Bart Morreels voorgedragen als lijsttrekker BROAKEL 2.0: voluit voor de burgemeesterssjerp!

Het nieuwe Brakelse politiek project Broakel 2.0 schuift Bart Morreels naar voor als lijsttrekker bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. De lijst wil met een gezonde mix van ervaring en nieuwe gezichten in oktober het verschil maken en de leiding nemen in het gemeentebestuur.

 Vorig jaar sloegen CD&V en N-VA in Brakel de handen in elkaar met als doel de lokale politiek in Brakel te veranderen. Het opzet was daarbij om los te komen van de nationale partijen en samen met onafhankelijke Brakelaars werk te maken van een specifiek beleid op maat van Brakel.

Heel wat van die ongebonden Brakelaars gingen in op de oproep om mee te werken. De voorbije maanden werd achter de schermen hard gewerkt aan de eerste prioriteit: het programma. Nu de grote lijnen daarvan zijn afgerond, wordt werk gemaakt van de kandidatenlijst. Bart Morreels werd daarbij unaniem aangeduid als lijsttrekker.

Bart Morreels: “Ik ben vanzelfsprekend blij dat ik het vertrouwen krijg om deze groep te trekken. Hoewel ik al enige jaren ervaring op de teller heb als gemeenteraadslid, is dit voor mij de eerste keer dat ik een team op sleeptouw mag nemen. Ik heb er dan ook heel veel goesting in om dat te doen, om samen met de fijne ploeg mensen die we konden verzamelen rond Broakel 2.0 werk te maken van een beter beleid.”

Het programma realiseren, dat blijft de eerste betrachting van Broakel 2.0. Maar het project staat niet weigerachtig tegen het opnemen van bestuursverantwoordelijkheid. Bart Morreels is dan ook uitgesproken kandidaat-burgemeester.

Bart Morreels“We hebben van in het begin gesteld dat we eindelijk eens willen ophouden met het gehakketak tussen wie nu in de meerderheid zit en wie in de oppositie. Voor ons draait het om samenwerken en luisteren naar elkaar en naar de mensen. Maar we zijn er ook absoluut van overtuigd dat we met onze lijst voldoende expertise in huis hebben om mee aan de knoppen te zitten. Het zou gewoon al gezond zijn voor onze gemeente om een wissel van de macht te krijgen. Met de nieuwe kieswetgeving, waarbij de grootste partij in een coalitie de burgemeester levert, is het duidelijk dat wij met Broakel 2.0 het enige realistische alternatief zijn om die wissel aan te leveren. Ik ben dan ook absoluut kandidaat voor de burgemeesterssjerp.”

 Morreels wordt in zijn ambitie gesteund door Jan Haegeman, één van de mede-oprichters van het project Broakel 2.0 en ook een bekend gezicht in de Brakelse politiek.

Jan Haegeman“Bart en ik kennen elkaar natuurlijk al langer, we zijn praktisch leeftijdgenoten, zaten samen op school en voetbalden samen – enfin, Bart speelde en ik zat op de bank. Onze politieke trajecten liepen niet altijd samen maar er is wel altijd veel respect geweest. Wie mijn politiek werk volgt weet dat ik een stevige dossiervreter ben die stevig inhoudelijk weerwerk kan bieden. Maar ik durf ook eerlijk toegeven dat ik sociaal een heel stuk minder vlot ben dan Bart, die zich als een vis in het water voelt midden de mensen. Als burgemeester moet je in de eerste plaats kunnen verbinden en een luisterend oor bieden. Bart lijkt me dus de juiste man op de juiste plek.”

Dat neemt niet weg dat ook Haegeman wel degelijk met ambitie naar de verkiezingen trekt.

Jan Haegeman: “Eén van de speerpunten van onze samenwerking was en blijft het landelijk karakter van onze gemeente verdedigen tegen de oprukkende verstedelijking. De voorbije jaren was het beleid daarrond dramatisch. Kijk: het is in de eerste plaats mijn betrachting om nieuwe en enthousiaste mensen te ondersteunen op onze lijst, ik cijfer me daar graag voor weg en eis dan ook niet per se een prominente plaats op. Maar laat duidelijk zijn: als de kiezer mij daarvoor een mandaat geeft, wil ik mijn expertise heel graag inzetten om schepen van Ruimtelijke ordening te worden en die verstedelijking een halt toe te roepen.”

 Terwijl Bart Morreels en Jan Haegeman beslagen politici zijn, duiken inmiddels ook de eerste nieuwe gezichten op voor Broakel 2.0. Eén van hen is Kristof De Bleecker, Elstenaar en een bekend gezicht uit het dorpsleven. En dat is geen toeval.

Kristof De Bleecker: “Naast het landelijke karakter, willen we met Broakel 2.0 heel sterk in zetten op de identiteit van onze deelgemeenten en de betrokkenheid van de inwoners van die deelgemeenten, onder meer door gewicht te geven aan dorpsraden. Het is één van de elementen die mij over de streep getrokken hebben om mijn schouders onder dit project te zetten.”

 Het volledige programma van Broakel 2.0 zal in de loop van de zomermaanden worden voorgesteld. Nu al is duidelijk dat naast de bescherming van het landelijk karakter en het opwaarderen van het dorpsleven in de verschillende deelgemeenten, de bouw van een gemeenschapscentrum sowieso een speerpunt wordt.

Bart Morreels“We hebben in Brakel al langer ruimte nodig om samen te komen, om samen van cultuur te genieten, om onze verenigen plek te bieden, om samen dingen te beleven. De bouw van een gemeenschapscentrum werd al talloze keren beloofd maar nog nooit uitgevoerd. Wij willen er prioritair werk van maken. Maar we stappen wel af van de peperdure megalomanie die de voorbije jaren steeds weer de boventoon voerde en de bodem uit de gemeentekas heeft geslagen: wij kiezen resoluut voor een  project op maat van onze landelijke gemeente.”

 Het volledige team van vijfentwintig kandidaten zal half augustus worden voorgesteld.  Initiatiefnemers Morreels en Haegeman zijn nog in gesprek met een aantal vernieuwers. Daarna zal de puzzel helemaal worden gelegd.