Mellenaar ontvangt hoogste mondiale kerkelijke onderscheiding van Paus Franciscus

bernard-dirigent-in-actie-2012-002

Melle, 22/01/2017: Mellenaar en geboren Gentenaar L éon-Bernard Giot, geboren in  Gent op 04 maart 1956, ontving het gouden ereteken Pro Ecclesia et Pontifice’. Hij verzorgt sedert meer dan 50 volle jaren de erediensten in een zeventiental parochies in 4 bisdommen, begonnen als misdienaar, daarna als koorknaap, koorleider, en heden als dirigent van koren en orkesten en als voorzanger-orgelist.  

Sedert meer dan 45 jaar verzorgt hij uitvaarten, rouwdiensten, en gewone weekendvieringen overal te lande. Meer dan 20 jaar lang is hij de vaste wekelijkse voorzanger-orgelist te Vlekkem en te Erondegem. Meer dan 15 jaar te Nieuwpoort-stad, Koksijde, Westende en Middelkerke. Ook in Gent en Aalst is hij meer dan enkele jaren actief.

Daar hij van het eigen Bisdom Gent reeds de allerhoogste onderscheiding mocht ontvangen, met name de Platina Erepenning van Sint-Bavo in 2002, en ons Bisdom hem dus geen hógere onderscheiding meer kón geven, mocht hij reeds in 2007 de hoogste Belgische onderscheiding, met name het Gouden Sint-Romboutskruis, van het Aartsbisdom ontvangen, en werd zijn dossier overgemaakt aan de Pauselijke Nuntiatuur te Brussel.

fdecTer gelegenheid van zijn 60ste verjaardag enerzijds, maar vooral ook ter gelegenheid van zijn 50ste dienstjaar ten dienste van onze Rooms-Katholieke kerk, eerst als misdienaar, daarna als voorzanger-orgelist en koorleider ( meer dan 45 jaar ), en ook als zangpedagoog en musicus anderzijds, werd hem door Zijn Heiligheid Paus Franciscus op 22 november 2016, de hoogste internationale kerkelijke onderscheiding toegekend, met name het Gouden Ereteken Pro Ecclesia et Pontifice. Wat letterlijk betekent voor de Kerk en voor de Paus.

Hij is dan ook meteen de allereerste én dus ook de allerjongste Oostvlaamse musicus ooit die deze hoogste eervolle onderscheiding mag ontvangen.
De verenigingen waarvan of waarbij hij artistiek leider is kunnen alleen maar, samen met hem, genieten van deze bijzondere heuglijke doch zeer zeldzame gebeurtenis.Is het dan zó verwonderlijk dat een dergelijk iemand de hoogste onderscheiding toegekend krijgt ?

Een beroepsmusicus die 24 uur op 24 ten dienste staat van de kerkgemeenschappen, ook op zon- en feestdagen, maar eveneens op weekdagen. Het dagelijkse werk neerleggen om een rouwdienst op te luisteren, het gezin verlaten om een heel week-end lang minstens 4 diensten ( meestal 5 of 6 ) op te luisteren, en ’s avonds vrouw en kinderen alleen laten om te repeteren en te oefenen met koren en orkesten en deze te leren zingen en te spelen tot alle eer en glorie van God ?

Zo is L éon-Bernard Giot vandaag de vaste koorleider van het Koninklijk Gemengd Koor Singhet Scone Dilbeek, van het Koninklijk Parochiaal Mannenkoor Singhet Scone Gent, en van De Verenigde Koren Middelkerke. Bernard is tevens voorzitter van De Vrienden van de Lyrische Kunst vzw, de oudste opera-vereniging van het land. Hij geeft ook reeds al die jaren zangles in zijn eigen zangschool.

Ook heeft hij al die jaren een vlijmscherpe pen ontwikkeld als het gaat om de bescherming van kinderstemmetjes tegen al dat tv-geweld. Hij is tevens lid van de mundiale koorfederatie I.F.C.M. alwaar hij in februari een directie-zitje ambieert.
Onlangs nog werd hij in de bloempjes gezet te Vlekkem en te Erondegem voor zijn 20 dienstjaren aldaar.

Op vraag van het Bisdom Gent zal één en ander nog ceremonieel worden ingekleed, enerzijds in zijn thuisparochie te Melle, alsook in verschillende parochies alwaar hij werkzaam is. Iedereen is natuurlijk van harte welkom om mee te vieren. Contact : 0476 431 990. Dorpsplein 15 – 9090 Melle.